Thursday, 28 October 2010

حیات خبیثه؛ از موشهای خانگی تا میکروبهای سیاسی

اطلاعیۀ مطبوعاتی ؛ "انجمن جهانی پاسداشت از حقوق بشر در ایران" توجه عموم نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادیخواهان جهان را به حساسیت این موضوع جلب کرده و نسبت به "پرواز بوف شوم سرکوب" بر سر نیروهای مختلف اجتماعی بخصوص پیروان عموم اقلیتهای دینی و فرهیختگان ایرانی در داخل و خارج ایران در راستای یک توطئه سیاه و برنامه ریزی شده ، جلب میکند

به گزارش سایت "اینساید آف ایران" متن اطلاعیۀ "انجمن جهانی پاسداشت از حقوق بشر در ایران" به شرح زیر است

حیات خبیثه ؛ از موشهای خانگی تا میکروبهای سیاسی

عرفانهای بدلی در سخنرانی رهبری در قم

علی خامنه ای رهبر نظام جمهوری اسلامی ، هفته گذشته در اولین روز سفر خود به قم ، در باره تصمیم نظام به مبارزه با عرفانهای بدلی، عرفانهای کاذب و مسیحیت خانگی مطالبی را اظهار کرد

علی لاریجانی رئیس مجلس فردای آن روز - که برای حضور در مراسم نمایشی استقبال از رهبری به قم رفته بود - درباره همین مطالب به تفصیل صحبت کرد و اظهار داشت که عرفان به طورکلی دارای جذابیت است و به همین دلیل نیز عده زیادی بخصوص از سر ناآگاهی جذب جریانهای عرفان کاذب میشوند. علی لاریجانی از مسئولان خواست که برای برچیدن کانون عرفانهای بدلی فکری اساسی کنند تا زمینه انحراف جوانان و اقشار ناآگاه بخشکد

تعریفی از عرفان بدلی ؛ اما در تعریف رهبری، عرفان بدلی و کاذب به چه جریانهایی اطلاق میشود؟

برای یافتن پاسخ دقیق به این موضوع به سراغ سایت اینترنتی ضد تصوف موسوم به "خرقه" میرویم که تقریبا از شش سال پیش تاکنون دایر شده و همچنان قویا به فعالیت خود علیه شعبه های مختلف تصوف تحت عنوان ساختگی "عرفانهای بدلی" ادامه میدهد

این سایت وابسته به دایره "مبارزه با تصوف" در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه - تحت مسئولیت آخوند حسین طائب - در عنوان مقاله اخیرش به تاریخ بیست و سوم مهرماه با امضاء مستعار "صابر قدسی" مینویسد "عرفان آری، تصوف خیر

به این ترتیب صرفنظر از هرگونه تعریف و توضیحی در همان وهله اول مشخص میشود که تصوف هرچه باشد - شامل انواع گروهها و شعبه ها و سلسله ها - از همان قدم اول غیر عرفانی بشمار میرود. یعنی با عرفان مورد قبول نظام تفاوت دارد، و به این ترتیب مشمولِ کلان سیاستِ نظام در برچیدن انواع و اقسام شُعَب "عرفان انحرافی" میشود

زمینه چینی دستگاه های مختلف نظام برای برخورد با تصوف و شعب درویشی

رهبر نظام در همان سخنرانی مورد ذکر اظهار داشت که لازم است با اصل شخصیت گرایی برخورد شود. در همین زمینه آخوند حیدرمصلحی روز چهارم آبان دریک کنفرانس مطبوعاتی گفت مقام رهبری خواستار برافتادن اصل احترام به شخصیتها و شخصیت گرایی شده و ما هم زمینه انجام این امررا فراهم می آوریم

یکی از ابتدایی ترین راه های شکستن اعتبار و حرمت شخصیتهای دینی - اجتماعی حمله و ایراد اتهامات واهی به بهانه های مختلف به آنان به منظور خوار کردن آنها در چشم مردم است. برای این کار نیز کافی است مقالاتی توهین آمیز یا کتابهایی وقیحانه نوشته و اتهامهایی به شخصیتهای مختلف بسته شود

البته تاکنون سایتها و وبلاگهای کذایی وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه ، ظرف شش سال اخیر با پیروی از همین سیاست "شخصیت شکنی" با بدترین و وقیحانه ترین شیوه ها، رکیک ترین کلمات و اتهامات را درمورد شخصیتهای بزرگ تصوف و عرفان اسلامی و اقطاب و مشایخ سلاسل تصوف بگار بسته اند

اما در این مرحله جدید از خصومت با تصوف و عرفان اسلامی، "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" طلایه دار مرحله تخریب و سرکوب شده است

مسئولان این وزارتخانه نیز اقدام به برپایی نمایشگاهی علیه شیطان پرستی نموده اند که در آن همه گونه غرفه ای برپا است. از نظر برپا کنندگان این نمایشگاه، نقطه مشترک گروههای اجتماعی ارائه شده در این غرفه ها، رده بندی شدن آنها در میان جریان عام موسوم به "فتنه" یا به سخن دیگر وابستگی آنها به "نهضت سبز مردم ایران" است

به این دلیل نیز بنرها و پلاکاردهایی از سایبابای هندی و دافون ژاپنی و اوشوی هندی در کنار عکسهای حجت الاسلام محسن کدیور، حجت الاسلام کروبی، حجت الاسلام محمد خاتمی، آیت الله کاظمینی بروجردی، مهاجرانی، زهرا رهنرود، شیرین عبادی، اکبرگنجی ... و میرحسین موسوی به چشم میخورد

از نظر برگزار کنندگان این نمایشگاه، اینها همه شیطان پرستند. یعنی همه کسانی که فقط براساس حقوق شهروندی در انتخابات شرکت کرده و بعد از آن نیز نسبت به نتایج مخدوش انتخابات معترض بوده اند شیطان پرست به شمار میروند. یعنی همه کسانی که به هرنحوی به عنوان منتقد اجتماعی انتقادی یا اعتراضی به نحوه مدیریت انتخابات داشته اند، از نظر عالیترین مسئولان نظام منتقد یا معترض به شمار نمیروند، بلکه در عداد شیطان پرستها هستند


در میان بنرهای شیطان پرستی و ساتانیزم پلاکارد عجیب دیگری هم وجود دارد که در آن شیطان ایستاده و آغوش گشوده و از زیر شنل او تعداد زیادی از کسانی که متهم به شاگردی شیطانند بیرون آمده اند

در میان انها نفر اول آقای دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله صوفیه گنابادی است

صوفیان گنابادی همیشه در معرض سوء ظن نظام بوده و بارها مراکزشان با بولدوزرهای دولتی تخریب شده است، اما جرم اخیرشان که به سبب آن در زمره شیطان پرستان قرار گرفته اند حمایت از کاندیداتوری کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری در خرداد هشتاد و هشت میباشددر کنار این پلاکارد، پلاکاردهای دیگری جلب نظر میکند. دو پلاکارد به تصوف اختصاص دارد در یکی علائم درویشی بر صفحه سیاه بچشم میخورد

در پلاکارد دیگر عکسی از کشکول موجود در مرقد شاه نعمت الله به همراه عکسی از شهید راه عشق و موسیقی مرحوم سیدخلیل عالینژاد از دراویش سلاسل اهل حق قرار دارد و زیر آن مجموعه ای از اتهامات ساختگی و تکراری و نخ نما به عموم شعبه های درویشی - شامل شاه نعمت اللهی گنابادی ، ذهبی و اهل حق و ... غیره بدون ذکر نام - قید شده است

پلاکارد بعدی به بهائیت تعلق دارد و پلاکارد بعدی به جریان "آل یاسین" مربوط است که رهبر جوان آن آقای پیمان فتاحی روزگار را در زندان سپری میکند

نام نمایشگاه

نام این نمایشگاه "حیات خبیثه" است. به نظر میرسد برگزار کنندگان این نمایشگاه، در صدد القای این خرافه به بازدیدکنندگان از این نمایشگاهند که کلیه جریانها و اشخاصی که پلاکاردی در این نمایشگاه به آنان اختصاص یافته ، در زمرهء شاگردان شیطانند که زندگیشان موجب انحراف اقشار مختلف جامعه بخصوص جوانان میشود

زندگی و حیات خبیثه ای که باید برچیده شود. آخوندی به اسم "مدنی گنابادی" - که پیرمردی کهنسال است که عمرش را در خصومت با درویشهای گنابادی به سربرده - چندی پیش از این در مصاحبه با سایت خبری "جوان آنلاین" وابسته به سپاه پاسداران گفته بود "درویشها مثل موشهای خانگی هستند. باید با سم مهلک آنها را از میان برداشت" ، البته تعبیر علی خامنه ای رهبر نظام متفاوت است. او از موش خانگی نام نمیبرد از میکروب سیاسی نام میبرد که باید جامعه را علیه آنها واکسینه کرد سخنرانی قم

مسئولیت برگزاری نمایشگاه با چه کسی است؟

برگزار کننده رسمی این نمایشگاه "دفتر همایشها و مرکز پژوهشهای سروش معرفت و اطلاعرسانی دیجیتال" نام دارد که زیر چتر "وزارت فرهنگ و ارشاد" و بخصوص معاونت مطبوعاتی آن یعنی "محمدعلی رامین" معروفترین چهره فاشیست این نظام اداره میشود . شخصی که به واسطه طراحی همایش جهانی نفی هولوکاست شهرت وسیعی یافته است


کیس اطلاعاتی

حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و امنیت کابینه احمدی نژاد - روز چهارم آبان - در سخنرانی خود اظهار داشت جریان فتنه بیست سال برنامه ریزی پشت خود دارد و دست استکبار چنان در طول این مدت ماهرانه عمل کرده که موفق شده که دو قطب کاملا متضاد یعنی "حجتیه" و "بهائیت" را در این جریان فتنه یکجا جمع آوَرَد. حیدر مصلحی در این سخنرانی افشاگرانه به صراحت اعلام داشت که محمود احمدی نژاد با برنامه ریزی و طراحی شخص رهبری به دو دوره نهم و دهم ریاست جمهوری رسید

وقتی این اظهار نظر صریح را در کنار سخنرانی چهارم آبان رهبرِ نظام قرار میدهیم که گفت عده ای از روی بی بصیرتی مدعی تقلب در انتخابات شدند به یک نکته اساسی دست می یابیم؛ طراحی و برنامه ریزی برای برکشیدن احمدی نژاد به کرسی ریاست جمهوری و بی اعتنایی به آراء مردم و اعلام نتیجهء رای گیری پیش از شمارش آراء !! از نظر شخص رهبری "تقلب" محسوب نمیشود بلکه از مختصات سیستم موسوم به حکومت "ولایت فقیه" بشمار میرود. آنچه را که مردم تقلب و بی اعتنایی نظام ولایی به اعتبار رای مردم میدانند ، رهبر این نظام "بی بصیرتی" مردم و خواص میشمارد و تصریح میکند که ادامه بی بصیرتی قابل قبول نیست


امروز روشن است که مسئولان نظام به طور صریح و روشن خواهان تسلیم و پوزشخواهی عموم کسانی اند که به نتایج انتخابات اعتراض داشتند. از نظر رهبری و عموم دستیارانش اینها میکروب سیاسی به شمار میروند. نظام در تلاش است تا با سرکوب وسیع و برچیدن مخالفان و منتقدان - همچنان که دستور انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی را از زبان محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه داد - نظام خود را از آسیبهای مختلف که میتواند از جانب آنها بروز نماید واکسینه کند

انجمن جهانی پاسداشت از حقوق بشر در ایران توجه عموم نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادیخواهان جهان را به حساسیت موضوع جلب کرده و نسبت به پرواز بوف شوم سرکوب بر سر نیروهای مختلف اجتماعی بخصوص پیروان عموم اقلیتهای دینی و فرهیختگان ایرانی در داخل و خارج ایران در راستای یک توطئه سیاه و برنامه ریزی شده ، جلب میکند

"انجمن جهانی پاسداشت از حقوق بشر در ایران"

پنجشنبه ششم آبانماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی

منبع: اینساید آف ایران

No comments:

Post a Comment