Tuesday, 19 October 2010

نـامۀ کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران خطاب به رئیس قضا


کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران خطاب به رئیس قضا: «پیشتر نیز گفته بودیم، استعفا دهید»؛ کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران با نگارش نامه ای دیگر به رئیس قوۀ فضائیه خواستار استعفاء صادق آملی لاریجانی ، رئیس قوۀ قضائیه از سمتش شد

چندی پیش در نامه ای سرگشاده و در پی تمدید مجدد «قانون آئین دادرسی کیفری» - دوشنبه ٩ فروردین ماه ۱۳۸٩ - با کسب دستور ولایی از رهبر ایران به اذعان حضرتعالی که گفته بودید : « با "کسب دستور ولایی" از رهبر جمهوری اسلامی، اجرای این قانون "تا اطلاع ثانوی" تمدید شد.» ، بشما گفته بودیم که : « آقای محمدصادق لاریجانی!اگر در بیان آنچه گفته اید وقوف و صداقت داشته اید، پس چرا خود را معطل میکنید؟ اگر به قیامت و بقای روح پس از مفارقت از جسم باور دارید ، پس چرا انصراف و استعفا نمیدهید و شانه از زیر این وزر عظیم رها نمیکنید؟»

آقای صادق لاریجانی

پیش از قبول مسئولیت ریاست قوۀ قضائیه ، توصیه های پدر همسرتان آیت الله وحید خراسانی مبنی بر آن که « با اینکار آخرت خود را از دست خواهی داد» را هم نادیده گرفتید و به پذیرش این سمت به حکم ولایی رهبر تن در دادید

با این حال انتشار اخباری مبنی بر نگارش نامه ای از سوی شما به علی خامنه ای ، و بیان مطالبی از این دست که : « عمل به دستورات جنابعالی و ماموران نظامی مرتبط با شما از جمله آقایان طایب و نقدی بویژه در امور زندانیان سیاسی بالاخص شکنجه، انفرادی و پخش اطلاعات دروغ مسئولیت شرعی دارد. اینجانب از این به بعد تنها اگر حضرتعالی مسئولیت شرعی دستورات ایشان را می پذیرید در خدمتتان خواهم بود.» حکایت از عدم تمایل و رضایت شما به حفظ سمت در دستگاه قضا دارد و تلویحاً اشاره به درخواست استعفاءتان ، چراکه نظام حاکم که حیات خود را بحران و سرکوب می بیند هرگز دست سرکوبگران و خشونت طلبان را از دخالت در اداره کشور کوتاه نخواهد کرد و شما بهتر از ما به این امر وقوف دارید

از سوی دیگر پیگیری های مجدّانۀ غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور ، که بتازگی به سمت سخنگوی قوۀ قضائیه گماشته شده ، در خصوص انتشار این نامه و تکذیب آن در یک مصاحبه مطبوعاتی ، نه تکذیب حضرتعالی ! همه و همه بیانگر آنست که غلامحسین اژه ای که این روزها - به گفتۀ آقای میرحسین موسوی "دادستان کشور و سخنگوی قوه قضائیه که در حقیقت سخنگوی کل نظام است " - سخنگوی کل نظام است ، به هر دری می زند تا با جلب رضایت ارباب خود ، بر سمت شما تکیه زند

البته پیشتر نیز انتشار اخباری مبنی بر مشاوره شما با آیت الله وحیدخراسانی و توصیه های ایشان به شما مبنی بر عدم پذیرش سمت فعلی تان ، گمانه زنی ها برای انتصاب محسنی اژه ای بعنوان جایگزین هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه را دامن زده بود

با این حال انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای – دادستان کل کشور – بعنوان سخنگوی قوۀ قضائیه پس ازآنکه ماهها یکی از ارکان اصلی نظام بدون سخنگو بود، قطعاً بیانگر آن است که وی بنابر نظر حضرتعالی که کلیه تصمیم گیری ها را وابسته به حکم ولایی رهبر می دانید از سوی علی خامنه ای صورت گرفته باشد و تلاشهای بی وقفۀ اژه ای برای کسب سمت و منصب در دستگاه قضا که این روزها در مطبوعات و رسانه ها بعنوان بلندگوی نظام شناخته میشود، شاید فرصتی برای درخواست استعفاء مجدد شما به رهبری را فراهم آورد

باشد که با درخواست مجدد استعفاءتان به رهبری بتوانید شانه از زیر وزر عظیم مسئولیتی که عواقب آن دامنگیر حیات اخروی تان میشود خالی کنید

«العاقل یکفی بالاشاره»کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران
برلین - تورنتو - واشنگتن
پنجشنبه ۲۲ مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی


No comments:

Post a Comment