Tuesday, 5 October 2010

'نمایی برای آزادی و حقوق بشر در ایران' در هلنـــــد

در هر شرایطی ، چه باران ببارد و چه خورشید بتابد ، مردم غرب اتحادشان را در نشان دادن همبستگی با مردم ایران اعلام می دارند

شنبه دوم اکتبر دو هزار و ده میلادی ، سازمان عفو بین الملل و اعضاء "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" در مکانی پر رفت و آمد با همکاری مردم تصاویری از زندانیان سیاسی و موقعیتشان در زندانهایی نظیر اوین ، کهریزک و ... را به معرض نمایش عموم گذاردند

شمار زیادی از مردم با در دست داشتن پوسترهایی حاکی از همبستگی و شجاعت مردم ایران اعتراض خود را علیه نقض حقوق بشر در ایران ، ابراز داشتند

بعد از یکسال و اندی از سپری شده اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران ، رژیم همچنان با بکارگیری اعمال وحشیانه در صدد سرکوبی علیه مخالفان بر می آید

اگرچه رسانه های غربی سرکوبی اعتراضات در ایران و اینکه تمام دنیا مخالف این سیستم نظامی اند ؛ را بخوبی پوشش نداده اند ، ولی شهروندان در خیابانهای Eindhoven سرکوب و خشونت رژیم علیه مردم ایران را بخوبی به معرض نمایش گذاشتند

منبع: اینساید آف ایران

No comments:

Post a Comment