Friday, 8 October 2010

احضار مجدد محمد مروی به دادگاه گناباد

محمد مروی، از دراویش نعمت‌اللهی ساکن شهرستان گناباد، بار دیگر به دادگاه احضار شد.این فرد که چندی پیش به بهانه نصب تصاویر بزرگان سلسله نعمت‌اللهی گنابادی در محل کارش مورد تهدید ، بازخواست و بازداشت قرار گرفته بود،‌ طبق احضاریه جدید باید در تاریخ 13 آبان 1389 خود را به مراجع قضایی معرفی کند.
علت احضار مجدد مروی به دادگاه، رسیدگی به اتهام تمرد از دستور عنوان شده است. گفتنی است ماموران پس از به زندان انداختن مروی در جریان اولین بازداشت وی، موهای سر او را تراشیدند که این عمل آنها، همدردی دیگر دراویش سلسله را برانگیخت و موجب شد جمعی از جوانان بیدخت و دراویش این طریقه عرفانی نیز در همدلی با آقای مروی و همچنین اعتراض به نحوه برخورد دادستان گناباد و ماموران، موهای سر خود را بتراشند
منبع:
مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment