Tuesday, 19 October 2010

احضار پویان محمودیان به دادگاه انقلاب

عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و مدیرمسئول نشریه دانشجویی ریوار به دادگاه انقلاب احضار شد

به گزارش دانشجو نیوز، پویان محمودیان از فعالین دانشجویی و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر است که در سال 1386 و در پی ماجرای جعل نشریات دانشجویی پلی تکینیک به همراه 8 تن دیگر از دانشجویان بازداشت شد. وی پس از حدود سه ماه بازداشت در بند 209 زندان اوین با قرار 80 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. وی در سال 1387 در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد اما با وجود دریافت کارنامه و اخذ رتبه 6 از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شد.

در اردیبهشت سال گذشته ودر جریان بازداشت 9 تن از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر وی به دفتر پی گیری وزارت اطلاعات احضار شد اما از حضور امتناع نمود. سال گذشته و به فاصله یک هفته پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به دادگاه انقلاب فراخوانده شد و قاضی مقیسه وی را به دو سال حبس که به مدت 3 سال به حالت تعلیق در آمده است، محکوم کرد. اتهام وی در دادگاه انقلاب توهین به رهبری عنوان شد. قاضی دادگاه انقلاب سایر موارد اتهامی وی چون توهین به مقدسات، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مراجع قم، توهین کارمندان شریف نیروی انتظامی و ... را به دادگاه عمومی شعبه مقابل دانشگاه تهران ارجاع داد

در همین حال منشی دادگاه انقلاب به محمودیان اطلاع داده بود که پرونده جدیدی برای وی بازشده است. اما از ذکر جزئیات در این زمینه خود داری کرده بود

محمودیان شهریور ماه سال گذشته ایران را به منظور ادامه تحصیل ترک کرد. به همین علت و با موافقت قاضی پرونده، جلسه دادگاه عمومی در مورد سایر اتهامات وی به صورت غیابی برگزار شد. در خلال رسیدگی به اتهامات محمودیان در موضوع توهین به مقدسات، قاضی به علت نقص پرونده از نمایندگان وزارت اطلاعات در خواست کرد تا در دادگاه حضور به هم برساند. اما نماینده وزارت اطلاعات مکررا از حضور در دادگاه سرباز زده و متقابلا بر حضور متهم در دادگاه اصرار ورزید. اما قاضی دادگاه عمومی این درخواست دادستانی انقلاب را مکررا رد می کند. تا اینکه درپی غیبت مکرر نمایندگان وزارت اطلاعات سرانجام قاضی پرونده ارسالی به این دادگاه را مختومه اعلام می کند. وکالت محمودیان ا در این پرونده را نسرین ستوده بر عهده داشته است.

پس از آن دادستانی دادگاه انقلاب، با وجود اتمام مراحل قضائی پرونده و صدور حکم حبس قطعی تعلیقی، درعملی غیرقانونی تا مدتی از استرداد وثیقه گرو گذاشته شده به بهانه ی مفتوح باقی ماندن یک پرونده جدید سرباز زده است. این درحالی است که این فعال دانشجویی از اتهامات خود در پرونده جدید بی خبر بوده و تا کنون تفهیم اتهامی هم در مورد پرونده جدید صورت نگرفته است

در احضاریه ای که برای محمودیان صادر شده است بدون ذکر تاریخ در سربرگ احضاریه، عنوان گردیده است که وی می بایست به منظور ارائه ی "پاره ای از توضیحات" به دادسرای انقلاب تهران، واقع درخیابان معلم، مراجعه کند
منبع:
دانشجو نیوز

No comments:

Post a Comment