Tuesday, 26 October 2010

اجرای نمایش خیابانی"جنایات سپاه پاسداران"توسط کمیتۀبین المللی حمایت ازحقوق درویشان و دانشجویان ایران

روز شنبه اوّل آبان یکهزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی مقارن با ۲۳ اکتبر ۲۰۱۰ میلادی نمایش خیابانی جنایات سپاه پاسداران توسط جمعی از هواداران و حامیان "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" در مرکز شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک برگزار شد (Amagertorv, 1160 København K)

این برنامه در اعتراض به نقض گستردۀ حقوق بشر در ایران تاکنون در شهرهای بزرگ کشورهای اروپایی و آمریکا به اجرا در آمده است

نمایش خیابانی "جنایات سپاه پاسداران" و "سپاهیان ضحاک" حاوی نمایش قطع دست ، اعدام و زندان ، شکنجه و نمایشگاه عکسهایی از جنایات صورت گرفته علیه ملت ایران بود

اهداء کارت پستال و بروشور به عابران دربارۀ وضعیت حقوق بشر در ایران و نقض گستردۀ حقوق اقلیتهای مذهبی با استقبال گسترده ای از سوی شهروندان و جهانگردان در دانمارک همراه بود

بسیاری از شهروندان و جهانگردان حاضر در این برنامه با مشاهدۀ تصاویر جنایات صورت گرفته علیه ملت ایران، مراتب همدردی و همدلی خود با مردم ایران را با در دست گرفتن پلاکاردی با مضمون "نمایی برای حقوق بشر و آزادی در ایران" نشان دادند

نمایش"جنایات سپاه پاسداران" که توسط حامیان و هواداران "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" به این نحو به اجرا در آمد که ، در روز اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران فرد معترضی با کاغذی که بر روی آن نوشته شده بود «رأی من کجاست؟» به خیابان آمد ؛ معترض انتخاباتی سپس توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر و با باتوم مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و به زندان افکنده میشود؛ سپس در زندان مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار می گیرد و در نهایت به زور شکنجه و شلاق وادار به اعترافات دروغین علیه خود میشود؛ در دادگاه نمایشی حکم محاربه برایش صادر میشود و در نهایت اعدام میشود، این نمایش با استقبال گسترده ای از سوی شهروندان و جهانگردان در دانمارک همراه بود

بسیاری از شهروندان خصوصاً مسلمانانی که شاهد نمایش خیابانی اعضاء و هواداران "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان در ایران" بودند، با اعلان همدردی و همدلی خواستار اجرای چنین نمایشهایی برای مردم کشورهایی نظیر عراق و افغانستان و پاکستان و ... شدند

بینندگان با اظهار نظر دربارۀ جنایات صورت گرفته در کشورهای خاورمیانه "حکومت آخوندی در ایران" را عامل اصلی چنین اقداماتی در منقطه می دانستند

بسیاری از بینندگان معتقد بودند، حکومت آخوندی در ایران با سوءاستفاده از نام خدا و اسلام در کشورهای منطقه بحران بوجود می آورد

No comments:

Post a Comment