Wednesday, 13 October 2010

آمانج محمدی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد

آمانج محمدی، دبیر اسبق شورای صنفی دانشگاه علامه به دو سال حبس بدل از دو میلیون تومان محکوم شد


فعالین دانشجویی کرد سال گذشته بعد از برگزاری تجمع اعتراضی نسبت به اعدام احسان فتاحیان در دانشگاه تهران در تاریخ 4/9/88 به اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت داخلی دستگیر و پس از 80 روز بازداشت در بندهای 240 و 209 زندان اوین با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد

نامبرده در تاریخ 31/6/89 به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه احضار و به دو سال حبس تعزیری بدل به 2میلیون جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین پیشتر و پس از آزاد شدن از زندان از طرف کمیته انضباطی دانشگاه احضار و بدون حضور خود او در جلسه کمیته انضباطی (اجازه حضور در جلسه کمیته انضباطی به او داده نشده) به دو ترم تعلیق از تحصیل با احتساب در سنوات محکوم گشته است

منبع: هرانا


No comments:

Post a Comment