Sunday, 3 October 2010

راکعی: به چندصدایی و تکثر در دانشگاه‌ها احترام گذاشته شود

دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش گفت: مهم‌ترین امری که در شرایط فعلی هر دانشجوی متفکر می‌خواهد و انتظار تحقق واقعی آن را دارد، پذیرش مساله چندصدایی و تکثر فکری در دانشگاه‌ها ست

به گزارش ایسنا، فاطمه راکعی، با بیان این‌که دانشگاه نمی‌تواند محیط خنثی و غیرسیاسی باشد، اظهار کرد: تمام مسائل اجتماعی و سیاسی ناشی از آگاهی‌های مردم به حقوق اجتماعی‌شان و به شیوه‌های اداره امور در کشور است و این آگاهی‌ها در قشر دانشگاهی به طریق اولی وجود دارد

وی تصریح کرد: این‌که کسانی گمان کنند در دانشگاه فقط دانشجو باید به علم‌آموزی بپردازد درست نیست و یا اگر کسانی تصور کنند همه به لحاظ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یکسان باید فکر کنند درست نیست. بنابراین باید به تنوع آزاد سیاسی و اندیشه در دانشگاه‌ها احترام گذاشته شود و از سوی تمام دولت‌هایی که روی کار می‌آید پذیرفته شود

وی با اشاره به این‌که باید آزادی‌های واقعی برای بیان اندیشه، بحث و استدلال منطقی و علمی در مورد مسائل روز جهان و کشور ایجاد شود، افزود: هرگز نباید جوی فراهم شود که دانشجویی از این‌که تفکر خود را بیان کند ابا داشته باشد و باید حق بیان نظرات برای روشنفکران، متفکران و دانشگاهیان به رسمیت شناخته شود و اگر چنین شود خطری جامعه را تهدید نخواهد کرد؛ چرا که وقتی نظرات گفته شود بحث و استدلال کنند و یاد بگیرند به اندیشه دیگران احترام بگذارند، ضمن این‌که اندیشه خود را بیان می‌کنند، جامعه به تعادل سیاسی می‌رسد و خطرات سیاسی از سر جامعه رفع می‌شود

راکعی خاطرنشان کرد: متاسفانه افرادی فکر می‌کنند وقتی صحبت از سیاسی بودن دانشگاه‌ها می‌شود یعنی باید سیاستی که دولت‌های روی کار تعیین می‌کنند و تفکر سیاسی آن‌ها در دانشگاه تبلیغ و ترویج شود و این به معنای دانشگاه سیاسی است، اما این تفکر در واقع نوعی پوشش گذاشتن روی واقعیت‌های موجود در جامعه است

وی گفت: کسانی تصور می‌کنند اگر هرچه می‌گویند همه بگویند اطاعت می‌شود، به معنای وحدت است؛ در حالی که وحدت در عین کثرت معنا دارد. بر اساس ابتدایی‌ترین مسائل عرفانی، وحدت در عین کثرت ارزش دارد. وحدت در مسائل وسیع‌تر، جدی‌تر و همگانی‌تر اصل است. البته تضادها و تکثرهای سیاسی نباید در حدی باشد که امنیت ملی به خطر افتد و یا در مقابل بیگانگان مشکل ایجد کنند. همان‌طور که در جنگ تحمیلی همه‌ مردم از تمام قوم‌ها، قبیله‌ها و مذاهب با هم ایستادند تا دشمن متجاوز را از کشور بیرون کردند

راکعی تاکید کرد: باید کثرت را تقویت کرد تا وحدت معنی پیدا کند

منبع: ایسنا

No comments:

Post a Comment