Tuesday, 9 November 2010

بیانیۀ فعالین دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل در محکومیت بازداشت اعضای دفتر تحکیم وحدت

جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با صدور بیانیه ای بازداشت غیرقانونی محسن برزگر و سایر اعضای دفتر تحکیم وحدت را محکوم نموده و حمایت قاطع خود را از این تشکل اعلام نمودند. متن این بیانیه به این شرح است

تو نمی دانی غریو یک عظمت
وقتی که در شکنجۀ یک شکست نمی نالد
چه کوهی ست!

فعالین دانشجویی شمال كشور بار دیگر مورد هدف خصمانۀ استبداد قرار گرفتند. محسن برزگر، دبیر فرهنگی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل كه مدتی پیش از اسارت رها گشته بود بار دیگر به شکل غیرقانونی به بند كشیده شد. همچنین علیرضا كیانی دیگر فعال شمال كشور كه ۱۴ ماه حبس تعزیری را در انتظار داشت، به صورت وحشیانه ای بازداشت شد.


ما، جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بازداشت این دو دانشجوی شجاع و دیگر منتخبین اولیه نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، آقایان علی قلی زاده و محمد حیدرزاده را به شدت محكوم نموده و حمایت قاطع خود را از دفتر تحكیم وحدت، نهاد سبزی كه مورد ستم های فراوان قرار گرفته، اعلام می داریم. ادامه فعالیت این نهاد با سابقه در چنین فضای خفقان آوری، تحسین برانگیز است. به حتم اتحادیۀ انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحكیم وحدت)، تحت همۀ این ستم ها، به حیات خود ادامه خواهد داد و طرح اتهامات واهی و نخ نما شده ای نظیر ارتباط با منافقین که تنها نشان دهنده ی تفکرات مالیخولیایی اتهام زنندگان است، کوچکترین خللی در ارادۀ اعضای این بزرگترین تشکل دانشجویی کشور ایجاد نخواهد کرد. مسلم است كه آن چه می میرد و زوال می یابد، استبداد باطل خواهد بود.


جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی

هفده آبان ۱۳۸۹ خورشیدی

منبع:دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment