Monday, 15 November 2010

تظاهرات 'کمیته بین المللی حمایت از حقوق درویشان در ایران' با 'عفو بین الملل' در استکهلم

روز شنبه ۲۲ آبانماه ۱٣۸۹ خورشیدی - ۱٣ نوامبر ۲۰۱۰ میلادی - تظاهراتی گسترده در اعتراض به اعمال غیرانسانی و بمنظور تنویر افکار عمومی جهانیان نسبت به بیداد و بیعدالتی که شیوه رایج دادگاه های فرمایشی و قوه قضائیه ای زبون و اسیر چنگ نهادهای سرکوبگر امنیتی در "حاکمیت آخوندها" شده است، از سوی حامیان و هواداران 'کمیته بین المللی حمایت از حقوق درویشان در ایران' با همکاری 'سازمان عفو بین الملل' در مراکز اصلی ۲۱ شهر مختلف اروپا ، کانادا و آمریکا بطور همزمان برگزار شد

حامیان و هواداران 'کمیته بین المللی حمایت از حقوق درویشان در ایران' ، دست در دست ، با اعضای 'سازمان عفو بین الملل' و حامیان و هواداران 'کمیته بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران' و دوشادوش اعضای 'انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران' در این روز برای محکوم کردن نقض مستمر آزادیهای مندرج در منشور جهانی حقوق بشر و افشای نقض مستمر حقوق هموطنان ایرانی وابسته به 'تنوعهای قومی و مذهبی' در سراسر ایران و به عنوان بزرگداشت خاطره 'پایمردی دراویش بروجرد' که سه سال پیش در روز نوزدهم آبانماه با اندوه و حسرت شاهد تخریب ناجوانمردانه و غیر انسانی حسینیه و عبادتگاه خود به دست مشتی ددمنش نا مسلمان - که از سر تزویر و ریا مانند سپاهیان معاویه و عمروعاص برای پیشبرد مقاصد شومشان قرآن برسر نیزه کرده و خود را در عبا و قبای مسلمانان میپوشانند - بودند؛ به خیابانهای ۲۱ شهر مختلف در اروپا ، کانادا و آمریکا شتافتند تا به تنویر افکار عمومی و جلب حمایت بین المللی بپردازند

این برنامه ها با هدف آگاهسازی و اطلاعرسانی از وضعیت نقض گستردۀ حقوق بشر درایران با اجرای نمایش خیابانی ، جمع آوری امضاء ، انجام مصاحبه و ارائۀ بروشوری از گزارش نقض حقوق بشر در ایران، برای شهروندان و جهانگردان همراه بود

در استکهلم حرکت اعتراضی حامیان و هواداران 'کمیته بین المللی حمایت از حقوق درویشان در ایران' با همراهی 'سازمان عفو بین الملل' با استقبال ویژه ای از سوی شهروندان و جهانگردان کشور سوئد همراه بود

شهروندان این کشور با مشاهدۀ نمایش خیابانی ، بسیار تحت تأثیر قرار گرفته و اذعان داشتند که با مشاهدۀ این قبیل نمایشها و تصاویر بیشتر و بیشتر به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران پی می برند

منبع: اینساید آف ایران

No comments:

Post a Comment