Thursday, 11 November 2010

بازداشت چهار تن از دراویش گنابادی در شهرستان پل دختر

پس از گذشت مدت کوتاهی از سخنان رهبر نظام در قم مبنی بر برخورد با پیروان عرفانهایی که وی آنها را کاذب و بدلی نامید، ماموران اداره اطلاعات لرستان اقدام به بازداشت غیر قانونی دراویش شهرستان پل دختر کردند

نیروهای امنیتی در روز سه شنبه 18 آبان با مراجعه به منزل عبدالرضا دائمی مجلس دار شبهای دوشنبه دراویش گنابادی در پل دختر، او را بازداشت وبا اقدام به توقیف و ضبط غیر قانونی شماری از وسایل شخصی وی ، زمینه های برخورد سازماندهی شده علیه دراویش گنابادی ساکن این شهرستان را فراهم آوردند

در این روز سه نفردیگر از دراویش با نامهای رضا قوامی، رحیم فرجی و نعمت حیدری در محل کار خود، دستگیر شدند و در روز چهارشنبه 19 آبان نیز به منزل مرحوم هوشنگ دائمی مجلس دار شبهای جمعه دراویش حمله ور شده و برخی از وسایل و اقلام فرهنگی مانند کتابهای عرفانی و مذهبی وی را توقیف کردند . حمله به منزل هوشنگ دائمی در حالی صورت گرفت که فقط پیرزنی تنها در منزل حضور داشت .

همچنین در روز چهارشنبه 4 درویشی که در پل دختر بازداشت شده بودند به اداره اطلاعات خرم آباد منتقل شدند.

یادآور می شود دستگیری دراویش پل دختر با سومین سالگرد حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به حسینیه بروجرد و تخریب آن مصادف شده است
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی

No comments:

Post a Comment