Monday, 1 November 2010

عباسپور: انحلال دانشگاه پزشکی ایران خلاف قانون بود

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد ، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با خبرگزاری دولتی مهر ، درباره انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: کمیسیون آموزش از وزیر بهداشت دعوت کرده است تا با حضور در مجلس درباره علت انحلال این دانشگاه پاسخگو باشد.

علی عباسپور تهرانی فرد افزود: کمیسیون آموزش با برگزاری جلسه فوق العاده ای این موضوع را بررسی کرده و برای اطلاع بیشتر از علت این انحلال از وزیر بهداشت دعوت کرده است که در این باره توضیح دهد

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه با سابقه ای است و نمی توان یک شبه یک دانشگاه را منحل کرد چرا که هیچ دلیلی وجود ندارد که این کار را به این شکل انجام داد. این دانشگاه از نظر کیفی دانشگاه خوبی بوده و دانشجویان نیز از آن راضی بوده اند

عباسپور اظهار داشت: تاسیس و یا انحلال یک دانشگاه و حتی یک رشته باید با مصوبه شورای گسترش وزارتخانه مربوطه صورت گیرد و انحلال به این شکل برای یک دانشگاه خلاف قانون است

وی تاکید کرد: ما با این حرکت غیرمنطقی در شرایط فعلی مخالف هستیم مگر دلیل قانع کننده ای از سوی وزیر بهداشت در این باره ارائه شود

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز هیچ کس در این زمینه پاسخ صحیحی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نداده است به مهر گفت: حتی پزشکان مجلس هم از این موضوع اطلاعی نداشتند و عنوان می کردند که چند ساعت پیش از اعلام این رخداد با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران جلسه داشتند و از این موضوع بی خبر بودند

وی با تاکید بر این نکته ابعاد این موضوع برای هیچ کس روشن نیست، گفت: کمیسیون آموزش این موضوع را به طور جدی پیگیری می کند چرا که معتقدیم انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران حرکت صحیحی نبوده است

دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد

ماموریت ویژه امیدوار رضایی درباره انحلال یک دانشگاه

دکتر حسینعلی شهریاری ، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار مهرامیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت ماموریت یافته است که موضوع قانونی یا غیر قانونی بودن انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را بررسی کرده و نتیجه را به کمیسیون ارائه دهد. از بررسی دلایل انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور وزیر بهداشت در مجلس خبر داد و گفت: موضوع قانونی یا غیرقانونی بودن انحلال دانشگاه پس از بررسی اداره قوانین مجلس اعلام می شود.

وی اضافه کرد: از وزیر بهداشت دعوت شده است که با حضور در جلسه کمیسیون بهداشت نسبت به دلایل انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران توضیحاتی ارائه کند.ممکن است این انحلال اثرات مثبت و یا تبعات منفی در پی داشته باشد که تمام این مسائل پس از بررسی دلایل آن از سوی وزارت بهداشت مشخص می شود. در هر حال اعضای هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی ایران از رئیس جمهور حکم داشته اند و باید مشخص باشد که وضعیت هیئت امنا چه ترتیبی دارد

منبع: مهر

No comments:

Post a Comment