Thursday, 4 November 2010

عذر بدتر از گناه خانم وزیر در باره انحلال دانشگاه

نائب رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد: وزیر بهداشت اشتباه خود را در عدم مشورت با مجلس در جریان انحلال دانشگاه علوم پزشكی تهران قبول كرده است.
به گزارش آفتاب غلامحسین مسعودی ریحان نماینده اهر، در مورد جلسه روز گذشته این كمیسیون با وزیر بهداشت، اظهار داشت: خانم دستجردی توضیح داد كه انحلال این دانشگاه توسط بالاترین مرجع تاسیس موسسات و ادغام آن یعنی شورای گسترش آموزش عالی كه در وزارت علوم مستقر است و شورای گسترش آموزش بهداشت در وزارت بهداشت اتخاذ شده و ما هم براساس تصویب آن، دانشگاه علوم پزشكی ایران را منحل كردیم.

وی افزود: وزیر بهداشت همچنین تاكید كرد: كه هدف ما ارتقای آموزش و پژوهش بوده و حتی در ابتدای طرح این موضوع نظر فروزنده معاون نیروی انسانی رئیس‌جمهور بر این بود كه انتقال دانشگاه ایران به كرج صورت گیرد، اما من در مقابل آن ایستادم، ولی با انحلال دانشگاه كه توسط شورای گسترش آموزش عالی انجام شد موافقت كردم ،زیرا می‌خواهیم سال ۲۰۱۴ مقام اول علمی در منطقه باشیم لذا هدف ما هم افزایی بود نه‌حذف.

نایب رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به انتقاد یكی از اعضای این كمیسیون در مورد انحلال این دانشگاه باسابقه تصریح كرد: نظر ما بر این بود كه حتما باید با كمیسیون‌های آموزش و تحقیقات مجلس و بهداشت درمان مشاوره صورت می‌گرفت كه وزیر در این مورد اشتباه خود را قبول كرد و گفت؛ كه باید مشورت می‌كردم اما ترسیدم كه در صورت مشورت كردن جلوی این كار بزرگ گرفته شود.

مسعودی ریحان همچنین به نقل از یكی از نمایندگان گفت: مگر می‌شود یك دانشگاه را از بالا منحل كرد.

وی ادامه داد: ما پیشنهاد دادیم كه با توجه به بودجه مربوط به وزارت علوم ۱۰۰ میلیارد تومان برای ساخت این دانشگاه در كرج اختصاص داده شود تا مجبور به حذف یك دانشگاه نشویم.

نماینده اهر در مورد نتیجه این جلسه گفت: وزیر دست آخر قولی نداد، اما دو كمیسیون تصمیم گرفتند كه موضوع به حالت تعلیق و سكوت در آید تا تصمیمات بعدی گرفته شود
منبع:
آفتاب

No comments:

Post a Comment