Wednesday, 3 November 2010

اعتراض شماری از ایرانیان مقیم سوئد به سفر یک هیئت پارلمانی از مجلس ایران به آن کشور


پنچ شنبه و جمعه هفته جاری (چهارم و پنجم نوامبر) یک هیئت پارلمانی از مجلس ایران متشکل از شش عضو کمیسیون آموزش به دعوت وزارت خارجه سوئد به این کشور سفر کرده و در جریان این سفر ملاقاتی نیز با برخی نمایندگان مجلس سوئد خواهند داشت.

به گزارش دانشجو نیوز، انتشار خبر این سفر اعتراض گسترده ایرانیان مقیم سوئد را در پی داشت و در نتیجه این اعتراضات تعدادی از احزاب سوئدی اعلام موضع کردند. حزب سوسیال دموکرات ضمن انتقاد از این سفر به نمایندگان خود در مجلس دستور داده است که در جریان دیدار با هیئت ایرانی فقط حق دارند به مسئله نقض حقوق بشر در ایران اشاره و نسبت به این امر اعتراض کنند. دو حزب سبز و لیبرال مردم نیز اعلام کرده اند که نمایندگان شان با هیئت ایرانی دیدار نخواهند داشت.


تعدادی از تشکل های ایرانی حامی جنبش اعتراضی مردم ایران با ارسال نامه ای به وزارت امور خارجه سوئد و پارلمان این کشور ضمن اعتراض به دعوت هیئتی از ایران از سیاستمداران سوئدی خواسته اند که به سادگی از کنار مسئله نقض حقوق بشر در ایران نگذرند.


متن نامه ارسال شده به وزارت امور خارجه سوئد و پارلمان این کشور به شرح زیر است:


نامه اعتراضی به وزارت امور خارجه سوئد


از طریق رسانه ها آگاه شدیم که یک هیئت پارلمانی به نمایندگی از سوی مجلس اسلامی ایران در هفته جاری از سوئد بازدید خواهد کرد. بنا بر اخبار منتشر شده، وزارت امور خارجه سوئد مسوولیت برنامه های این هیئت را در مدت اقامتش در سوئد بر عهده دارد. در فهرست برنامه های این هیئت، برنامه دیدار از وزارت امور خارجه و پارلمان سوئد نیز گنجانده شده است.


مایلیم تنها یادآوری کنیم که اعضای پارلمان اسلامی ایران مردم ایران را نمایندگی نمی کنند بلکه در واقع طی انتخاباتی غیر دمکراتیک و ساختگی به این پست منصو ب شدهاند. بر کسی پوشیده نیست که رژیم ایران شهروندانش را بطور سیستماتیک سرکوب میکند و نقض حقوق بشر به جزئی از زندگی مردم تبدیل شده است. جهان بارها شاهد نقض حقوق بشر و سرکوب مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 در ایران بوده است.


با وجود این وزارت امور خارجه و بخصوص وزیر امور خارجه آقای کارل بیلدت نمایندگان این رژیم سرکوبگر را به سوئد دعوت میکند. بی توجهی آقای بیلدت به نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و خواست او مبنی بر ادامه همکاری با این رژیم بیانگر این مطلب است که منافع اقتصادی و سیاسی برای او مهمتر از احترام به حقوق بشر است.


ما این سیاست را که بربنیان بی توجهی به حقوق بشربنا شده و دعوت هیئتی از حکومت اسلامی را محکوم می کنیم. وزارت خارجه سوئد می بایست سیاستی روشن و صریح طراحی کند که در چارچوب آن نمایندگان سوئد در عرصه بین المللی تلاش کنند در هر فرصتی در برخورد با نمایندگان رژیم ایران، مسئله نقض حقوق بشر را مطرح کنند.


ما نمایندگان پارلمان سوئد را فرا می خوانیم که بدلیل نقص حقوق بشر در ایران به این دیدار اعتراض کنند.


ما نمایندگان پارلمان را فرا میخوانیم که به تجاوز، به دادگاه های نمایشی، به اعدام مخالفین سیاسی و به سنگسار زنان اعتراض کنند.


ما از دولت سوئد و نمایندگان پارلمان سوئد می خواهیم که از مبارزات دموکراسی خواهانه مردم ایران پشتیبانی کنند. بسیاری از ایرانیان سوئد انتظار دارند دولت و پارلمان سوئد سیاست فعال تری در این زمینه داشته باشند.ابتکار مردمی


اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد


اتحادیه سراسری ایرانیان – استان استکهلم


جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – استکهلم


حامیان جنش سبز ایران- استکهلم


دموکراسی سبز


کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان در ایراناستکهلم01 -11 - 2010

منبع: دانشجو نیوز

No comments:

Post a Comment