Wednesday, 3 November 2010

ملاقات نماینده "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" با آقای راسموس یارلف از حزب کنسرواتیو

روز سه شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۹ مقارن با دوم نوامبر ، ملاقاتی میان نمایندۀ "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" با آقای راسموس یارلف (Rasmus Jarlov) از حزب کنسرواتیو (Conservative parti) در محل پارلمان دانمارک صورت گرفت

این ملاقات که با برنامه ریزی گروه "ابتکار مشترک" در دانمارک صورت گرفته بود ، به مدت چهل و پنج دقیقه بطول انجامید

در این ملاقات علاوه بر نمایندۀ "انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران" نماینده ای از گروه "ابتکار مشترک" نیز شرکت داشت

این ملاقات با محوریت گفتگو در خصوص "نقض گستردۀ حقوق بشر در ایران" خصوصاً نقض حقوق اقلیتهای دینی - مذهبی و اقلیت های قومی صورت گرفت

در این ملاقات و گفتگو به وضعیت سرکوب هموطنان مسیحی ، سنی مذهب ، پیروان سلاسل صوفیه و جمعیت آل یاسین در شهرهای مختلف ایران ، اشاره شد و گزارشی کامل از نقض حقوق اقلیتهای قومی - مذهبی در ایران جهت مطالعه ارائه گردید

همچنین گزارش جامعی از فشارهای فزاینده که به طور سیستماتیک بر اقشار ، اصناف و طبقات گوناگون ایران به بهانه پیاده کردن قوانین "اسلامی"وارد میشود ارائه گردید که عکس و آمار تهیه شده از داخل ایران نیز ضمیمه آن بود

در اقدامی دیگر ، گزارشی تکمیلی از فعالیتهای دوسالۀ "کمیته بین المللی حمایت از حقوق دراویش و دانشجویان در ایران" نیز جهت آگاهی بیشتر تقدیم گردید، تا به استماع نمایندگان محلس دانمارک برسد

در این ملاقات ، از آقای راسموس یارلف خواسته شد تا توجه مسئولان دولت دانمارک را به تلاش فزاینده نظام حاکم بر ایران جهت گسترش حضور خود در کشورهای آزاد دنیا منجمله دانمارک در پشت نقاب فعالیتهای "فرهنگی - مذهبی" جلب کند

فعالیتهای مشکوک و مرموزی که هدفی جز تبلیغ های کاذب جهت انحراف افکار عمومی مردم دنیا از روشن شدن حقیقت فجایعی که در ایران میرود ، ندارد

منبع: اینساید آف ایران

No comments:

Post a Comment