Tuesday, 30 November 2010

بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی: این کاخ استبداد را ویران خواهیم کرد

جمعی از دانشجويان دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی در آستانه‌ی نهم آذرماه، سالروز بازداشت ميلاد اسدی دانشجوی اين دانشگاه و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که به هفت سال زندان محکوم شده است، بیانیه‌ای صادر کردند

این دانشجویان در بیانیه خود اعلام کردند که تا آزادی «ميلاد اسدی، شرف و آبروی دانشگاه خوجه نصير» از پای نخواهند نشست و «تا آخرين نفس در جهت نابودی استبداد دينی و زوال قرائت فاشيستی» خواهند جنگید.

متن این بیانیه بدین شرح است:


میلاد اسدی، شرف و آبروی دانشگاه خواجه‌نصیر است؛ این کاخ استبداد را ویران خواهیم کرد


یک سال و اندی از کودتای انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد انتخابات و حوادث پس از آن بود که چهره واقعی حاکمیت را آشکار کرد. پس از آن همه دروغ و تقلب و خیانت، پس از آن همه بازداشت و سلول انفرادی و شکنجه و تجاوز و جنایت، پس از آن همه سرکوب و لشگرکشی و حکومت پلیسی و قتل و رذالت و پس از آن همه دادگاه های نمایشی و خطبه های ننگین و مصاحبه های دروغین و اعترافات ساختگی و پرونده‌سازی و تهمت‌پراکنی و وقاحت چهره واقعی حاکمیت که در طی سی سال کوشیده بود که در زیر نقاب دین پنهانش نگاه دارد، آشکار شد. این بار نیز حاکمیت دانشگاه را به عنوان اصلی ترین هدف سرکوبهای خود قرار داد. دانشگاه که همواره زنده و زاینده، دانشگاه که همواره روشن ساز و روشن‌گر، دانشگاه که همواره طلیعه‌دار راه آزادی و عدالت، دانشگاه که همواره امید مردم و دانشگاه که همواره کابوس حاکمان خیره‌سر بوده و هست. اقتدارگرایان و انحصارطلبان از هیچ عملی در جهت سرکوب دانشگاه و دانشجو دریغ نکردند از توبیخ و تهدید و تعلیق و ستاره‌دار کردن گرفته تا بازداشت و شکنجه و زندان.


دوستان از بام پرت شده، در و پنجره‌های شکسته، گلوله‌های قاتل دوستان‌مان، باتوم و گاز و آتش و دود، یاران به خون افتاده و مجروح شده، دوستان دربند و شکنجه شده؛ خاطرات ما را می‌سازند. ما 25 خرداد، 18 تیر، 13 آبان، 16 آذر و عاشورا را فراموش نکرده‌ایم که مستبدان، یاران دبستانی‌مان را به جرم فهمیدن به بند کشیدند. 9 آذر را به یاد داریم که بیدادگران آزادمردی را به اسارت بردند که حق است و حقیقت

٩ آذر سالروز بازداشت میلاد اسدی دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت می باشد. او که برای عدالت و حریت برای صلح و امنیت برای برابری و انسانیت و برای دموکراسی و حقانیت ایستاد و جنگید ولی این بار نیز حاکمیت که اینگونه مبارزات را تهدیدی برای تداوم روند استبداد و خودکامگی خود تلقی می‌کرد میلاد اسدی را به هفت سال حبس تعزیزی محکوم کرد. اکنون که یک سال از بازداشت میلاد اسدی می‌گذرد ما جمعی از دانشجویان همیشه بیدار دانشگاه خواجه نصیر اعلام می داریم تا آزادی میلاد اسدی، شرف و آبروی دانشگاه خواجه نصیر از پای نخواهیم نشست و تا آخرین نفس در جهت نابودی استبداد دینی و زوال قرائت فاشیستی خواهیم جنگید و این کاخ استبداد را ویران خواهیم کرد

روزی ما دوباره کبوترهامان را پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت
روزی که آهنگ هر حرف زندگی ست
تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستجوی قافیه نبرم
و من آن روز را انتظار می کشم
حتی روزی که دیگر نباشم

منبع: دانشجونیوز


No comments:

Post a Comment