Wednesday, 10 November 2010

فراخوان اجرای نمایش خیابانی توسط کمیتۀبین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران کپنهاگ

روز شنبه ۱۳ نوامبر قرار است حرکتی اعتراضی توسط هواداران و حامیان "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران " در واکنش به نقض گسترده حقوق بشر در ایران در میدان کـُل کپنهاگ بر گزار شود

به گزارش "اینساید آف ایران" ،این برنامه از ساعت ۱۲ الی ۱۵ در یکی از پر رفت آمدترین نقاط شهر کپنهاگ برگزار خواهد شد

هواداران و حامیان "کمیته بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران - شاخۀ مستقر در کپنهاگ" اعلام کرده اند : «قرار است در این برنامه با توزیع بروشور و کارت پستال و برپایی نمایشگاه عکس ، مردم دنیا را از ظلمی که بر مردم ایران می رود با خبر کنیم

در این آکسیون اعتراضی پتیشنی برای آزادی مجید توکلی، مهدیه گلرو، مجید دری، کوهیار گودرزی و سایر دانشجویان زندانی و همچنین برای آزادی تمام زندانیان سیاسی در ایران جمع آوری خواهد شد

"کمیته بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" با انتشار این فراخوان از همگان دعوت می کند تا با اعلام مراتب انزجار و مخالفت خود نسبت به سلب آزادی های مدنی در ایران اقدامات سرکوبگرانه توسط رژیم حاکم بر ایران را محکوم کنند

محل برگزاری نمایش خیابــــانی هواداران و حامیــــان کمیته به قرار زیر خواهد بود

Kultorvet, København, Danmark

کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران - شاخۀ مستقر در کپنهاگ

No comments:

Post a Comment