Monday, 8 February 2010

بازداشت سیامک نادعلی

سیامک نادعلی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه لرستان بازداشت شد.تاکنون از نهاد بازداشت کننده و یا محل بازداشت این فعال دانشجویی هیچ اطلاعی در دست نیست.
گفتنی است، در آستانه 22 بهمن موج بازداشت فعالان سیاسی، مدنی و دانشجویی در سراسر کشور شدت یافته است


منبع:خبرگزاری هرانا

No comments:

Post a Comment