Thursday, 4 February 2010

اتهام محاربه و فساد فی الارض برای امین ولیان عضو انجمن اسلامی دانشگاه دامغان

محمد امین ولیان عضو 20 ساله شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پایه دامغان در بیدادگاههای نمایشی به محاربه و افساد فی الارض متهم شد.
در جلسه روز چهارشنبه این دادگاه های نمایشی به ریاست قاضی صلواتی، این عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دامغان به محاربه، افساد في‌الارض، اجتماع و تبانی جهت انجام جرائم علیه امنیت كشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقامات ارشد نظام متهم شده است.

اتهام محمد امین ولیان شرکت در تجمعات اعتراضی و دادن شعار مرگ بر دیکتاتور است.
آقای ولیان در این جلسه دادگاه گفت: «من وقتی در زندان بودم در تلویزیون دیدم كه سران بزرگ اصلاحات در این دادگاه ایستاده‌اند.» مطلبی که حاکی از تحت فشار قرار دادن وی و دادن اخبار دروغ و کذب توسط بازجویان یه او است.
گفتنی است در این دادگاه امین ولیان هیچ یک از اتهامات را نپذیرفته است و حتی نماینده دادستان در پاسخ به ولیان و وکیل تسخیری وی که اتهام محاربه و افساد فی الارض را رد کرده اند، به طور غیرمستقیمی از ایراد این اتهام به این فعال دانشجویی دانشگاه دامغان عقب نشینی کرده و گفته است: «در باب محارب اختلاف نظر زیادی وجود دارد كه این موضوع جای بررسی دارد و تصمیم با ریاست دادگاه است.»

همچنین گفتنی است در این دادگاه در مورد بیانیه های انجمن اسلامی دانشگاه دامغان و دفتر تحکیم وحدت و همچنین برگزاری مناظره انتخاباتی بین مصطفی تاج زاده و اسماعیل گرامی مقدم به وی اتهاماتی وارد شده است.
شایان ذکر محمد امین ولیان در روز 22 دیماه سال جاری و پس از انتشار مطلبی در نشریه بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان علیه وی، در شهر دامغان بازداشت و به بازداشتگاه نامعلومی در شهر تهران منتقل شده است. مسئولان قضایی و امنیتی در پاسخ به مراجعات خانواده وی به دادگاه تنها گفته اند که امین ولیان در مکان ویژه ای در بازداشت به سر میبرد.
محمد امین ولیان از روز بازداشتش تا کنون هیچگونه ملاقاتی با خانواده و امکان انتخاب وکیل و ملاقات با وی نداشته است و مستقیما از سلول انفرادی در بازداشتگاههای نامعلوم اطلاعات سپاه به دادگاه منتقل شده است
منبع:
خبرنامه امیرکبیر

No comments:

Post a Comment