Tuesday, 2 February 2010

سه تن از فعالین دانشجویی بازداشت شدند

نیمه شب گذشته (12 بهمن ماه) ماموران امنیتی با یورش به منازل وحید عابدینی، نوید عابدینی و اسماعیل ایزدی خواه سه تن از فعالین سابق دانشجویی آن‌ها را بازداشت کردند

ماموران امنیتی برخی از وسایل آنان را نیز ضبط کرده اند. هنوز دلیل این بازداشت ها مشخص نشده است

وحید عابدینی عضو اسبق انجمن دموکراسی خواهان دانشگاه تهران و نوید عابدینی دبیر سابق انجمن اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود

از طی روزهای گذشته روند جدیدی از بازداشت ها آغاز شده است که مجددا تعدادی از دانشجویان و فعالین حقوق بشر بازداشت شده اند
منبع:
خبرنامه امیرکبیر

No comments:

Post a Comment