Wednesday, 3 February 2010

تجمع سکوت دانشجویان علم و صنعت و نثار گل در هفتمین روز درگذشت میترا رضایی

در هفتمین روز مرگ میترا رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت، دانشجویان این دانشگاه در محل مرگ دلخراش وی در صحن دانشگاه تجمع کرده و با قرار دادن گل یاد وی را گرامی داشتند

دانشجویان در حالی که روبان های مشکی به دست های خود بسته بودند، با نثار گل در کنار عکس میترا رضایی، یاد و خاطره وی را گرامی داشتند و اعلام کردند تا زمانی که شخصی از مسئولان دانشگاه جواب آن ها را ندهد به تجمع خود ادامه خواهند داد. دانشجویان با ابراز نارضایتی به دلیل عدم مسئولیت پذیری مدیران دانشگاه و شخص جبل عاملی رییس دانشگاه با اعلام نارضایتی نسبت به مصاحبه اخیر وی با خبرگزاری مهر، خواستار پاسخگویی مسئولان دانشگاه نسبت به این حادثۀ دلخراش و عدم تکرار چنین حوادثی در دانشگاه شدند

بعد از ایراد سخنانی از سوی دانشجویان و قرائت متنی توسط یکی از دانشجویان دانشکدۀ کامپیوتر دکتر مزینی رئیس دانشکدۀ کامپیوتر به ایراد سخنانی در جواب دانشجویان پرداخت که با واکنش دانشجویان و پاسخ آنان همراه شد. دکتر مزینی با بیان اینکه نباید مسائل را از سمت و سوی اصلی آن ها منحرف کرد، اعلام کرد که مسئولان دانشگاه هم به جد پیگیر مسائل این دانشجوی مرحوم هستند. دانشجویان با بیان این مطلب که بهتر است مسئولین دانشگاه به جای فرافکنی و فرار از مسئولیّت قدری هم به فکر امنیّت دانشجویان باشند و به جای مصاحبه های جنجالی -که فقط نمک به روی زخم داغداران و دانشجویان می پاشد- یک معذرت خواهی خشک و خالی از دانشجویان می کردند، اعتراض خود را نسبت به صحبت های رئیس دانشکد کامپیوتر ابراز داشتند

دانشجویان که از این سخنان ناراضی بوده و آن ها را قانع کننده نمی دانستند، اعلام داشتند تا زمانی که جوابی در خور از سوی مسئولین دانشگاه دریافت نکنند، تا چهلم آن مرحوم هر دوشنبه ساعت 14:30 (زمان فوت خانم میرضایی) در مکان حادثه تجمع خواهند داشت

در متنی که توسط یکی از دانشجویان در این مراسم خوانده شد، آمده است: «روابط عمومی دانشگاه با نامیدن این حادثه تلخ به عنوان یک حادثه رانندگی سعی در تضعیف نقش دانشگاه در آن داشت، اما قائله بدینجا ختم نشد و رئیس دانشگاه با ایراد آن مصاحبه تاریخی در اوج غم بر لبان ما لبخند تمسخر نشاند. "وسیله نقلیه ای که دانشجو با آن برخورد نموده بود، کامیون نبود بلکه کامیونت بود." دوباره تأکید میکنم، "وسیله نقلیه ای که دانشجوبا آن برخورد نموده بود

بله

این جملات را شخص ریاست دانشگاه بیان نمود. کسی که سر پیکان اتهام به سوی او نشانه رفته است. پرواضح است که فرد رئیس دانشگاه هیچ تصوری از رد شدن چرخ کامیون یا کامیونت از روی سینه یک انسان ندارد که گمان میبرد، با کامیونت نامیدن آن از عمق ماجرا کاسته می شود. با ایراد این سخنرانی تمام شکهای ما به یقین بدل شد

در مراسم هفتمین روز درگذشت میترا رضایی، خانوادۀ آن مرحوم نیز شرکت کرده و با سوگواری برای عزیز از دست رفته شان، از دانشجویان دانشگاه و سایر حاضرین در این مراسم تشکر کردند
منبع:
خبرنامه امیرکبیر

No comments:

Post a Comment