Thursday, 4 February 2010

بازداشت احسان میرسعیدی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر

احسان میرسعیدی، دانشجوی ورودی 86 رشته مهندسی نرم افزار و عضو شورای صنفی دانشکده کامپیوتر بازداشت شد

احسان میرسعیدی دو هفته بعد از احضار به کمیته انضباطی، مجددا توسط حراست دانشگاه امیرکبیر احضار شده و به وی گفته شد که به وزارت اطلاعات نیز احضار شده است

احسان میرسعیدی روز گذشته و پس از مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شده و تاکنون اطلاعی از وی در دست نیست
منبع:
خبرنامه امیرکبیر

No comments:

Post a Comment