Monday, 1 February 2010

بلاتکلیفی سلمان سیما و عدم ابلاغ حکم به وکیل

سلمان سیما، عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان دانش اموختگان با گذشت 24 روز از اعلام حکم 6 سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویق و شرکت در تجمعات و تشویش اذهان عمومی, همچنان حکم به وکیل وی آقای اولیایی فر اعلام نشده است و سلمان سیما در بلاتکلیفی به سر می برد

با وجود مراجعه مکرر آقای اولیایی فر و بر خلاف قرار قبلی, در روز سه شنبه گذشته, حکم به ایشان ابلاغ نشد. این در حالی است که بر اساس قانون, حکم باید به وکیل ابلاغ شود. سلمان سیما همچنان در بلاتکلیفی بدون ابلاغ حکم و صدور کفالت یا وثیقه در زندان اوین به سر می برد

سلمان سیما، در روز 23 آبانماه در منزلش بازداشت شد. وی بیش از 50 روز است که در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برد که 28 روز از آن در سلول های انفرادی بند 240 بوده است
منبع: خبرنامه امیرکبیر

No comments:

Post a Comment