Friday, 12 February 2010

اخراج و تعلیق 30 دانشجو در دانشگاه قزوین


سرپرست دانشگاه بین المللی قزوین در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص دستگیری و اخراج دانشجویان در حوادث اخیر گفت: اعتقاد دارم دانشگاه محل پویایی فکرو اندیشه است و باید محل آزاد اندیشی باشد و تلاش کرده ایم همه تشکلهای سیاسی، علمی و فرهنگی در چارچوب قانون فعالیت کنند و در فضایی صمیمی و با استدلال دانشجویان وارد بحث و گفتگو شوند اما عده ای تندروی کردند و خودشان هم پشیمان هستند و گفته اند اشتباه کرده اند و به رغم صحبتهای ما در چارچوب قانون حرکت نکردند و با بر هم زدن جلسات امتحان برای خود مشکل درست کردند

آل بویه افزود: دانشجو باید خودش باشد و بازیچه تشکلهای سیاسی واقع نشود ما هم تلاش می کنیم با نگاه اصلاحی مشکل این دانشجویان برطرف شود که برای 10 دانشجو در کمیته انضباطی حکم صادر و حکم بدوی گرفته شده که در مرحله تجدید نظر سعی می کنیم با نگاه اصلاحی به آنها کمک کنیم و در مجموع 10 دانشجو اخراج و 20 دانشجو تعلیق شده اند

وی گفت: اگر کسی در قالب تشکل فعالیت کرده و تخلف کند باید پاسخگو باشد اما دانشگاه از هیچ استاد شاکی نیست و هیچ استادی هم در این دانشگاه تحت فشار سیاسی قرار ندارد اما همه باید پایبند قانون باشند و به آن احترام بگذارند

منبع: در داخل ایران

No comments:

Post a Comment