Friday, 5 February 2010

گلناز توسلی دانشجوی دانشگاه آزاد, بازداشت شد

گلناز توسلی ساعت 1 بعد از ظهر دیروز توسط پلیس امنیت در منزلش بازداشت شد. خانواده ی وی از محل بازداشت گلناز توسلی ابراز بی اطلاع کردند

گلناز توسلی دانشجوی دانشگاه آزاد, دانشکده هنر تهران مرکز است

در دو روز گذشته و در آستانه 22 بهمن, تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه های مختلف بازداشت شده اند

منبع: در داخل ایران

No comments:

Post a Comment