Saturday, 13 February 2010

ادامه دستگیری ها، فشار و اخراج در دانشگاه شیراز

حمدالله نامجو دانشجوی دانشگاه شیراز بازداشت شد.بعد از چند روز بیخبری طی تماس تلفنی با خانواده وی مشخص شد که او قبل از ۲۲ بهمن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.او در حالی برای بار سوم بازداشت می شود که بیش از ۱ سال می باشد که اجازه ورود به دانشگاه را نداشته است.
او رییس شاخه دانشجویی ستاد مهدی کروبی در استان فارس بوده و از فعالین دانشجویی و نشریاتی دانشگاه شیراز محسوب می شود و سردبیر نشریه دانشجویی متن در دانشگاه شیراز می باشد.لازم به ذکر است که او سال گذشته به مدت۲ هفته و تابستان امسال پس از انتخابات به مدت یک ماه بازداشت شد.
عبدالله داودیان فعال دانشجویی و نشریاتی دانشگاه شیراز هم از خوابگاه اخراج شده که او نیز در سال های گذشته با احضار به دادگاه و محرومیت از تحصیل روبرو بوده است. تعداد دیگری از دانشجویان هم به دانشگاه ممنوع الورود شده اند که آمار دقیقی در دست نیست.
احکام کمیته انضباطی از شمارش خارج شده و اخیرا احسان هاشمی دیگر فعال دانشجویی دانشگاه شیراز با صدور حکم ۲ ترم تعلیقی و با توجه اینکه سال گذشته هم از تحصیل محروم شد ، عملا از دانشگاه اخراج شده است به طوری که حکم اخراج وی شفاها به خانواده اش ابلاغ گردیده است.او که در روز 13 آبان به طرز وحشیانه ای دستگیر شد و همچنین به دادگاه انقلاب احضار شده است و حکم جلب وی از طرف دادگاه انقلاب صادر شده است.
سعید خسرو آبادی دانشجوی کار شناسی ارشد جامعه شناسی هم برای بار دوم با ۱ ترم ممنوعیت از تحصیل روبرو شده است و عملا از دانشگاه اخراج شده است.
کاظم رضایی که از روز ۱۳ آبان بازداشت شده است بیش از ۱۰۰ روز است که در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر شیرازنگهداری می شود و از پرونده وی اطلاع دقیقی در دست نیست.
سعید حسینی دیگر دانشجوی شیراز نیز با توجه به 2 ترم محرومیت از تحصیل که کمیته انضباطی دانشگاه شیراز برای وی صادر کرده است از دانشگاه اخراج شده است.لازم به ذکر است که وی در روز 13 آبان به همراه تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شد و پس از آن هم برای یکبار دیگر در خیابان توسط نیروهای اداره اطلاعات شیراز بازداشت شد.
دانشجویان دختر نیز به بهانه پوشش نامناسب و بهانه هایی اینچنینی به کمیته انضباطی احضار می شوند و به شیوه های گوناگون دیگر مثل تماس با خانواده ها و.. تهدید می کنند.
فشار ها در روز های اخیر بر دانشجویان دانشگاه شیراز بسیار بالا بوده است و فضای رعب و وحشت و امنیتی در روز های اخیر بر دانشگاه شیراز حکمفرما بوده است.تعداد زیادی از دانشجویان اجازه ورود به دانشگاه را ندارند و همچنین دادگاه شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه شیراز در روز های اخیر برگزار شده است تا بر شدت فشار ها در روز های اخیر افزوده شود . دانشگاه شیراز در هفته آینده به طور ضمنی تعطیل شده است تا از بروز اعتراضات احتمالی در روز های پس از 22 بهمن جلوگیری کنند.
لازم به ذکر است که این تنها بخشی از فشار ها و سرکوب ها در دانشگاه شیراز می باشد که با توجه به فضای رعب و وحشت وتهدیدی که برای دانشجویان در ماه های گذشته ایجاد شده است از آمار دقیق احضار ها و برخورد های اخیرکمیته انضباطی اطلاع دقیقی در دست نمی باشد
منبع: در داخل ایران

No comments:

Post a Comment