Friday, 5 February 2010

کمیته گزارشگران حقوق بشر از بازداشت دو دانشجوی دیگر خبر داد

یاشار دارالشفا، فعال دانشجویی طیف چپ بازداشت شده است. وی که نیمه‌شب ۱۵ بهمن‌ماه در منزلش دستگیر شد، پیش از این نیز در آبان‌ماه بازداشت شده بود.

این کمیته همچنین گزارش داده است که در ادامه دستگیری دانشجویان که در آستانه ۲۲ بهمن‌ماه افزایش یافته، بهار تراکمه، خواهر اردوان تراکمه نیز شب گذشته دستگیر شده است.

منبع: در داخل ایران

No comments:

Post a Comment