Friday, 1 January 2010

در ایران 12 مرد به جرم لواط محکوم به اعدام شده‌اند

ده مرد جوان ایرانی از جمله هشت نوجوان در حال حاضر در انتظار اعدام به جرم لواط هستند. همچنین 2 تن دیگر نیز در انتظار محاکمه‌ی مجدد به اتهامی که مجازات اعدام به همراه دارد هستند. یک دانشجوی کنشگر حقوق هم‌جنس‌گرایان در مصاحبه‌ای اختصاصی با گی - سیتی، برای نخستین بار وجود انجمن دگرباشان جنسی در دانشگاه‌های بی شماری در سراسر ایران را تایید کرد.

شرح کوتاهی در مورد برخی از این محکومان به اعدام:
قاسم بشکول، ۲۵ ساله، دانشجوی سال سوم ریاضیات کاربردی، همراه با مرد جوان دیگری در مورخه ۳۱ مه ۲۰۰۷، به اتهام لواط دستگیر شده. هر دوی آن‌ها با وجود نبود شواهد معتبر، از سوی ناحیه‌ی اول دادگاه کیفری استان اردبیل، مجرم تشخیص داده شده و به جرم لواط به اعدام محکوم شد‌ه‌اند

منبع: رادیو زمانه

No comments:

Post a Comment