Saturday, 23 January 2010

جواد علیخانی به تبعید به دانشگاهی دیگر محکوم شد

جواد علیخانی دانشجوی رشته دامپزشکی و فعال دانشجویی دانشگاه چمران اهواز با حکم کمیته انضباطی به تبعید از این دانشگاه به دانشگاهی دیگر محکوم شده است

این دانشجو که پیش از این 11 ماه را در زندان گذرانده و از سوی دادگاه انقلاب شهر اهواز به 3 سال حبس تعزیری محکوم شده است، در مراحل مختلف تحصیل به کرات از سوی مدیریت و حراست دانشگاه برای ادامه تحصیل خود با مشکل مواجه شده است

مسئولین دانشگاه چمران از ابتدای امسال با بهانه تراشی های مختلف مانع از اخذ واحد جواد علیخانی شده اند

پس از برگزاری تجمع روز 16 آذر در دانشگاه چمران کمیته انضباطی این دانشگاه ده ها نفر از دانشجویان را احضار و برای بسیاری از آنان احکام سنگین تعلیق صادر کرد

جواد علیخانی نیز در کمیته انضباطی بدوی دانشگاه به تبعید از دانشگاه چمران محکوم شده است و مسئولین دانشگاه به وی صریحاً اعلام کرده اند که از نظر آنان وی در این دانشگاه جایی ندارد

گفتنی است جواد علیخانی دانشجوی رشته دامپزشکی می باشد که با توجه به سنوات تحصیلی وی، بهمن ماه امسال آخرین فرصت او برای شرکت در آزمون جامع است و اگر کارشکنی دانشگاه ادامه یابد و وی نتواند در آزمون جامع شرکت کند عملاً به معنای اخراج وی از دانشگاه می باشد

علیخانی سال گذشته نیز به علت حکم تعلیق دانشگاه و سال 86 نیز به دلیل زندانی بودن از حضور در آزمون جامع بازمانده بود
منبع: خبرنامه امیرکبیر

No comments:

Post a Comment