Tuesday, 5 January 2010

دادگاه تجدید نظر محکومیت احمد زیدآبادی را تایید کرد

دادگاه تجدیدنظر روز دوشنبه مورخ 14 دیماه حکم دادگاه بدوی در خصوص محکومیت دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران را تایید کرد.
مهدیه محمدی همسر دکتر احمد زیدآبادی با اعلام این خبر گفت: "رای دادگاه تجدیدنظر همسرم به وکیل ایشان ابلاغ شده است و این دادگاه اعلام کرده است که مفاد حکم دادگاه بدوی را به طور کامل تایید کرده و دفاعیات آقای زیدآبادی و وکلایشان را نپذیرفته است".

احمد زید‌آبادی دبیرکل سازمان ادوار تحکیم، پیش از این از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام‌العمر از هرگونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی محکوم شده بود. درحالی که چندی پیش احمد زیدآبادی از سوی انجمن جهانی روزنامه نگاران و ناشران خبر به عنوان برنده جایزه قلم زرین آزادی معرفی شد، حقوقدانان مجازات اعلام شده برای وی را "شگفت آور" و از نظر عدم رعایت موازین قانونی و نوع مجازات "بی سابقه" توصیف کرده اند. سازمان دانش آموختگان ایران سوم آبان ماه سال جاری با انتشار بیانیه ای اعلام کرده بود که "گناه نابخشودنی احمد زیدآبادی که این چنین مظلومانه بر سر آرمان آزادی و کرامت انسانی اش جانبازی می کند چیزی نیست جز پرسشگری؛ جرم او این است که متراکم‌ترین واحد اختیارات و قدرت را به اندکی مسئولیت‌ و سر سوزنی پاسخ فراخوانده"

این سازمان همچنین در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کرده بود" با این همه سرمستان از باده قدرت باید بدانند که احمد زیدآبادی تنها نیست، امروز یک ملت با حضور خود مشروعیت و تمامیت حاکمیت آنان را با شعارهای پرسشگرانه خود طی تجمعات میلیونی در خیابان ها به زیر علامت سوال بزرگی کشانده‌اند. موج میلیونی این ملت دیگر جسم نحیف زیدآبادی نیست که ماه‌ها در سلول انفرادی‌اش بیاندازند و پوزش‌نامه در مقابل او بگذارند، بلکه این فوج انسان‌های آزاده که به راه افتاده است تا برانداختن بساط ظلم و استبداد از حرکت باز نمی‌ایستد
منبع: خبرنامه امیرکبیر

No comments:

Post a Comment