Monday, 4 January 2010

دانشجویان رازی کرمانشاه: تا آزادی تمامی هم کلاسی هایمان در امتحان شرکت نمی کنیم

در پی بازداشت تعدادی از دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشجویان این دانشگاه با انتشار بیانیه ای اعلام کردند تا زمان آزادی تمامی دانشجویان این دانشگاه در امتحانات شرکت نخواهند کرد
به گزارش خبرنامه امیرکبیر مورخ 14 دیماه 1388 دانشجویان رازی کرمانشاه در بیانیه خود همچنین اعلام کرده‌اند که اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه خواهند داد. متن این بیانیه به شرح زیر است
آزادی و آزادگی چه ریشه عمیقی دارد ،چه آن زمان که حسین (ع) این پرچم سرخ را با خون خود و یارانش برای تمام رهروان این راه به اعتبار گذاشت و چه اکنون که پس از گذشت چندین سال هنوز هم می بینیم آزادگانی را که نه تنها این پرچم را به زمین نگذاشته اند که خون خود را نثار آن کرده اند و دریغ و درد از کسانی که یزید وار خون انسان های بیگناه را در روز عاشورا به زمین ریختند و دم از حریم حرمت حسین می زنند.زندانهایشان را مملوء از آزاداندیشان کرده اند و از هرگونه برخورد خشونت آمیز با مردم و دانشجویان ابایی ندارند
دامنه این رفتارهای غیر انسانی در طول این مدت در دانشگاه رازی نیز بسیار گسترده بوده اما نتیجه آن جز استوارتر شدن اراده هایمان نبود، آنچنان که پس از احضارهای گسترده به کمیته انضباطی و تعلیق های سنگین ، پس از احضارها به اطلاعات و پس از تهدید ها و ارعاب ها اکنون آنان که تبر به دست گرفته اند متوجه شده اند که نمی توانند ریشه های سبز درخت بارور جنبش دانشجویی دانشگاه رازی را قطع کنند و افسوس که با زهم نمی خواهند درس بگیرند و اینبار دست به بازداشت گسترده دانشجویان زده اند ، ده تن از یاران دبستانیمان، و پس از گذشت یک هفته در بی خبری کامل از وضعیت آنان به سر می بریم

ما دانشجویان دانشگاه رازی اعلام می کنبم تا آزادی کامل تمامی هم کلاس هایمان در جلسات امتحان شرکت نمی کنیم و همچنان به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه می دهیم
منبع: خبرنامه امیرکبیر

No comments:

Post a Comment