Tuesday, 12 January 2010

بیخبری از وضعیت رامین ابراهیمی دانشجوی خواجه نصیر

رامین ابراهیمی، دانشجوی ترم یک دانشگاه خواجه نصیر 10 روز است که در بازداشت به سر می برد و خانواده وی هیچ اطلاعی از وضعیت او ندارند

رامین ابراهیمی در پی احضار حراست دانشگاه و ارجاع به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در تاریخ سیزدهم دیماه بازداشت شده است

خانواده او از دلیل بازداشت فرزندشان و جرم او هیچ اطلاعی ندارند، تنها می دانند که در زندان اوین محبوس است. این در حالی است که این دانشجو تاکنون سابقه فعالیت سیاسی نداشته و مشغول گذران ترم اول تحصیلی خود در رشته عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بوده است

شایان ذکر است که بیش از 12 نفر از دانشجویان این دانشگاه زندانی اند که 7 نفر از آنها در روز تاسوعا و عاشورا بازداشت شده اند

منبع:خبرگزاری هرانا

No comments:

Post a Comment