Thursday, 28 January 2010

تغییر فضای دانشگاه تحصیل به شرط تعهد

در حالی که دانشجویان زیر فشار نهادهای امنیتی، سخت ترین روزهای خود را می گذرانند و به طور مداوم با بازداشت و احکام سنگین صادر شده از سوی کمیته انضباطی دانشگاه ها و قوه قضاییه رو به رو هستند، وزارت علوم به دنبال تغیر فضای فرهنگی دانشگاه هاست. در این راستا بعد از اینکه چند روز گذشته اخباری مبنی بر انتشار “ژورنال مد برای دختران دانشجو” منتشر شد، اکنون خبرها حاکی از تغییر تقویم آموزشی دردانشگاه و همچنین تعیین شرایط جدیدتر برای پذرش دانشجویان است.

دانشگاه گیلان: محاکمه دانشجویان

یکی از دانشجویان دانشگاه گیلان خبر داده است که مسوولان دانشگاه از دانشجویانی که در اعتراضات پس از انتخابات بازداشت شده اند، تعهد گرفته اند که هیچ گونه اقدام و فعالیت سیاسی در دانشگاه انجام ندهند، در غیر این صورت از دانشگاه اخراج خواهند شد.

آن گونه که این دانشجو می گوید "فرم های تعهد توسط اعضای حراست دانشگاه در اختیار این دانشجویان قرار گرفته و تهدید کرده اند که در صورت عدم امضای فرم تعهدنامه، علاوه بر اخراج از دانشگاه، پرونده این افراد برای رسیدگی در اختیار وزارت اطلاعات قرار خواهد گرفت."

این اتفاق در حالی رخ می دهد که در اوایل هفته اخباری از صدور حکم احضار بیش از 70 دانشجوی گیلانی برای حضور در دادگاه انقلاب منتشر شده بود. اکثر این دانشجویان از کسانی هستند که در اعتراضات پس از انتخابات بازداشت، اما با قرار وثیقه آزاد شده اند
منبع:خبرنامه امیرکبیر

No comments:

Post a Comment