Wednesday, 30 June 2010

اولین تماس تلفنی سارا محبوبی از بازداشتگاه اطلاعات ساری

سارا محبوبی ، دانشجوی محروم از تحصیل بهایی و فعال حق تحصیل پس از گذشت 5 روز بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات ساری در اولین تماس تلفنی که با خانواده اش داشته از سلامتی خود خبر داده است.این فعال حق تحصیل در حال حاضر در سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات ساری نگهداری می شود. در تاریخ 29 خرداد ماه، مامورین امنیتی با مراجعه به منزل سارا محبوبی قصد بازداشت این فعال حق تحصیل را داشته اند که به دلیل عدم حضور این دانشجوی محروم از تحصیل در شهر ساری موفق به بازداشت وی نشدند و پس از ضبط وسایل شخصی نامبرده منزل را ترک کرده و از خانواده ی وی خواستار معرفی دخترشان به اداره اطلاعات ساری شده بودند که این فعال حق تحصیل پس از مراجعه به اداره اطلاعات ساری در تاریخ 3 تیر بازداشت شد.
در خصوص تفهیم اتهام صورت پذیرفته به این فعال حق تحصیل تاکنون اطلاعی در دست نمی باشد و بر اساس اطلاعات رسیده قرار بازداشت این دانشجوی محروم از تحصیل بهایی 10 روزه است
منبع:
هرانا

No comments:

Post a Comment