Tuesday, 29 June 2010

حمله نیروهای امنیتی به جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد

روز دوشنبه نیروهای امنیتی دانشگاه آزاد تهران مرکز واحد نیایش، به جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های کشور که به منظور بحث و هم‌اندیشی در طبقه هم‌کف این دانشگاه جمع شده بودند، حمله کردند.
این هم‌اندیشی دیروز میان برخی از اعضای ستاد انتخاباتی مهندس موسوی که در دانشگاه‌های مختلف بودند، برگزار و موضوع آن بررسی دلایل توهین های مکرر کیهان، وطن امروز و روزنامه جوان عنوان شده بود. برگزار کنندگان جلسه در نظر داشتند تا با برگزاری تجمع در مقابل دفاتر این روزنامه‌ها اعتراض خود را به این رفتار نشان دهند، اما با حمله نیروهای امنیتی جلسه ناتمام ماند.


هم اکنون اطلاعی از وضعیت دانشجویان مورد حمله قرار گرفته در دست نیست
منبع:
خبرگزاری هرانا

No comments:

Post a Comment