Friday, 25 June 2010

حملات معاونت اطلاعات سپاه به دراویش گنابادی در کرج

در ساعات پایانی روز چهارشنبه حدود ۲۰ نفر از نیروهای لباس شخصی مجهز به بی سیم و … که خود را ماموران معاونت اطلاعات سپاه معرفی می کردند بدون مجوز قضایی وارد حسینیه دراویش گنابادی در کرج و منزل برخی دراویش شده و انجا را مورد بازرسی و تفتیش قرار دادند.این افراد علت حضور خود در حسینیه دراویش را تحقیق و بازجویی پیرامون ضرب و شتم یکی از مأمورین خود در شهرستان کرج و شناسایی ضارب اعلام کردند . همچنین شش درویش گنابادی به اسامی سعید کریمایی، پوریابراتی، محمد ساکی، کمیل رحیم زاده، احسان دشتی وسعید دشتی ،شب گذشته از سوی بخش اطلاعات سپاه پاسداران شهرکرج به صورت غیرقانونی احضار شدند
منبع: اینساید اف ایران

No comments:

Post a Comment