Thursday, 24 June 2010

مزاحمان نوامیس؛ آغاز پروژه‌ای جدید برای برخورد با دانشجویان

سه دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ظهر روز گذشته، در حالی که در ماشین شخصی خود مشغول بحث بوده‌اند از طرف نیروهای امنیتی با توهین و تحقیر و به جرم مزاحمت برای نوامیس برای مدتی بازداشت شدند.
برای این دانشجویان که هر سه از فعالان صنفی و سیاسی دانشگاه آزاد به شمار می‌روند و پوششی کاملا مناسب فضای دانشگاه داشتند، پرونده‌ای با جرم مزاحمت برای نوامیس تشکیل شد.


گفتنی است این دانشجویان که با سهمیه هیات علمی، در دانشگاه آزاد تهران تحصیل می‌کردند با تشکیل این پرونده مجبور به بازگشت به مبدا هستند و عملا به این روش از فضای دانشگاه خود دور می‌شوند.


همچنین از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز خبر می‌رسد، در پی انتشار اخباری مبنی بر کاندایداتوری فرهاد دانشجو، برای ریاست دانشگاه آزاد، دیوارنویسی‌هایی مانند "ننگ بر دانشجوی ضد دانشجو"، "دانشگاه‌مان را مصادره نکنید" و "دانشجوهای، دانشجوبردار را نمی‌خواهیم" بر دیوارهای این دانشگاه دیده می‌شود
منبع:
جرس

No comments:

Post a Comment