Tuesday, 22 June 2010

بیانیه مطبوعاتی


در شرایطی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هاشمی رفسنجانی خواهان کناره گیری از قدرت شده است، به نظر میرسد پروسه کنار گذاشتن محمود احمدی نژاد هم در شرف وقوع است

در هر حال دلایل مستدلّی نشان از آن دارد که آغاز «دوران پس از احمدی نژاد» در سیاست داخلی ایران کلید خورده است

احمدی نژاد که تا پیش از وقایع و رخدادهای انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری از سوی عده ای از جناحهای تبلیغاتی درون حاکمیت بعنوان ویترین و چهرۀ عدالت طلبی نظام در خارج از کشور مطرح بود و سرمایه گذاریهای فراوانی هم در زمینه بزرگنمایی از وی صورت گرفته بود، اکنون به گفتۀ گردانندگان سیاست داخلی و خارجی ، به حیثیت نظام در عرصه های مختلف لطمات جبران ناپذیری وارد آورده است

از اینرو دلیلی بر لزوم حفظ و ابقاء وی در شطرنج قدرت سیاسی ایران احساس نمیشود

اکنون مخالفان محمود احمدی نژاد جنگ قدرتی را در داخل نظام جمهوری اسلامی آغاز کرده اند تا از طریق آن یا این سیستم را به راه پیش از احمدی نژاد و دوران خاتمی باز گردانند یا بر اساس تئوریهای خود ، سیستم را به فاشیسم مطلق در داخل و خارج مبدّل سازند

این در شرایطی است که جهان از رنج درازمدّت مردم مظلوم ایران در زیر غُل و زنجیر این سیستم قرون وسطایی و تمایل ایرانیان برای دست یافتن به آزادی و حقوق شهروندی آگاهی کامل یافته است

کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران

برلین - تورنتو - واشنگتن

دوشنبه سی و یکم خردادماه یکهزارو سیصد و هشتاد و نه خورشیدی

No comments:

Post a Comment