Wednesday, 30 June 2010

تشدید وضعیت نامناسب جسمانی مجید توکلی و بی توجهی مسئولان زندان به نیاز های پزشکی وی

اوضاع جسمانی توکلی شدیدا وخیم شده، تا حدی که به علت سرفه های شدید دچار خونریزی شده است.
یکی از همبندان مجید امروز با نزدیکان وی تماس گرفته و خبر از وخامت شدید حال او داده است. به گفته نزدیکان توکلی، وی به علت سرفه های شدید دچار خون ریزی شده و تا کنون اعتراض همبندان او برای ارسالش به بهبداری یا درمانگاه اوین بی نتیجه بوده است.شرایط جسمی مجید تا حدی رو به وخامت گذارده که وی توان مکالمه تلفنی را نیز از دست داده است. وی دیروز با مادر خود تماس گرفته اما به علت سرفه شدید قادر نبوده است تا با مادر خود آن هم بعد از چند روز بی خبری صحبت کند. مجید توکلی، از فعالین معروف جنبش دانشجویی ایران که از اول تیرماه به بند 350 منتقل شده است، در شرایط جسمی نامساعدی به سر می برد و مسئولان نسبت به رسیدگی به وضعیت وی تا کنون بی توجه بوده اند.
پیش از این و درپی انتشار یادداشت های انتقادی از سوی وی، مسئولین زندان و وزارت اطلاعات او را تحت فشارهای شدید جسمی قرار داده و وی را به سلول انفرادی منتقل ساختند و حتی به منظور ارعاب وی کار را تا حد تهدید جانی وی پیش برده بودند. توکلی در اعتراض به انتقال خود به انفرادی دست به اعتصاب غذای خشک زده بود که تبعات جسمانی بسیار شدیدی را برای وی به همراه داشته است. در چند روزه اخیر هم وضعیت جسمی وی به شدت رو به وخامت گذارده است
منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment