Thursday, 24 June 2010

دیدار هیأتی از کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران با نمایندگان پارلمان اروپا

روز سه شنبه مصادف با بیست ودو ژوئن ٢٠١٠ هیاتی از "کمیته بین المللی حمایت از دراویش و دانشجویان ایران" به پارلمان اروپا رفت و با آقایان "بلدر"، "کورت لخنر" و خانم "ماریا مونیتس" نمایندگان این مرکز بین المللی از کشورهای هلند، آلمان و اسپانیا ملاقات کرد.این دیدارها که در فضایی کاملا صمیمانه برگزار شد دارای اهمیت خاصی بود زیرا درست ساعتی قبل از اجلاس عمومی "گروه ایرانِ" پارلمان اروپا پیرامون بررسی وضع ایران تنظیم شده بود. در این دیدار، مذاکراتی در باره تحولات اخیر اجتماعی ایران و وضعیت کنونی اقلیتهای دینی و قومی ، و تاثیر محاصره کامل اقتصادی بر شرایط عمومی زندگی مردم، و چشم انداز احتمالی تحولات جاری صورت گرفت

No comments:

Post a Comment