Tuesday, 1 June 2010

آکسیون اعتراضی هواداران کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان به ساخت مسجد در کپنهاگ

روز شنبه ۸ خردادماه ۱۳۸۹ خورشیدی اعضا و هواداران کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران حرکتی را بمنظور روشنگری و تنویر افکار عمومی شهروندان دانمارکی در مرکز شهر کپنهاگ برگزار کردند


این آکسیون سه فعالیت عمده را پوشش می داد

١ - اطلاعرسانی به شهروندان بطور شفاهی

٢ - توزیع اعلامیه و بروشور

۳ – جمع آوری امضاء و پتیشن برای جلوگیری از موافقت با ساخت مسجد امام علی (پایگاه رژیم آخوندهای حاکم بر ایران ، جاسوسخانه و محل پرورش تروریست)

برنامه کمیته در مرکز شهر کپنهاگ از ساعت یازده پیش از ظهر آغاز و تا ١٤ بعد از ظهر ادامه داشت ، که در آن ضمن اطلاعرسانی نسبت به ساخت مسجد ، اعضا و هواداران کمیته با ارائه توضیحاتی نسبت به خطر ساخت این مسجد که پایگاه نظام حاکم بر ایران در دانمارک محسوب میشود توضیحاتی روشنگرانه به شهروندان دانمارکی بطور شفاهی و با توزیع بروشور و اعلامیه ارائه کردند

شهروندان دانمارک نیز ضمن استقبال از اطلاعرسانی کمیته نسبت به تداوم این اقدامات روشنگرانه علاقه نشان داده و با امضاء پتیشن مراتب اعتراض خود را نسبت به ساخت این مسجد در کشورشان اعلام داشتند

شایان ذکر است که اقداماتی در زمینه ممانعت از صدور مجوز نهایی ساخت این مسجد در نیز صورت گرفته تا به هر شکل ممکن از ساخت این مسجد در مرکز شهر کپنهاگ ممانعت بعمل بیاید

آنچه سبب گردیده تا هواداران و اعضاء این کمیتۀ نسبت به ساخت این مسجد در کپنهاگ واکنش نشان دهد سرکوب مبارزات مسالمت جویان جنبش آزادیخواهی مردم ایران است. دستگاه حاکمه در ایران ضمن آنکه در داخل کشور با بکاربستن ابزار سرکوب و خشونت علیه شهروندان بنیادی ترین حقوق انسانی را زیر پا می گذارد و مرتباً دموکراسی حاکم در جوامع غربی را به باد انتقاد می گیرد با استفاده از دموکراسی حاکم در این کشورها پایگاههای تروریست پروری و تبلیغ خشونت دینی و جاسوسی اش را در این کشورها بشدت و با صرف هزینه های کلان ملت تقویت می کند

آکسیون اعتراضی نسبت به ساخت مسجد سرانجام با ایجاد درگیری از سوی یکی از جیره خواران رژیم ملاها به پایان رسید

هواداران کمیته در حالیکه در محله های اطراف مسجد در حوالی یکی از ایستگاههای قطار در حال توزیع بروشور و جمع آوری امضا و پتیشن بودند ، یکی از عمّال و جیره خواران رژیم که پیش از این نیز در تجمعات پیشین مزاحمت هایی را برای ایرانیان معترض فراهم آورده بود با استفاده از کلمات رکیک و فحاشی سعی داشت تا معترضان و اعضاء کمیته را تحریک به درگیری کند ، که این اقدام وی با درایت و هوشمندی هواداران کمیته و تهیه گزارش ویدئویی و در نهایت اطلاع به پلیس نافرجام ماند؛ البته باید خاطر نشان کرد ، وی که بطور وحشیانه سعی داشت تا با معترضان درگیر شود و در این حین با ممانعت یکی از بانوان شجاع ایرانی مواجه شد ، بسوی وی حمله ور و بشدت وی را به سمت خیابان محل تردد ماشین هُل داد

اندک زمانی نگذشت که پس از درگیری وی با هواداران کمیته حدود پانزده – شانزده نوجوان کم سن و سال ولی در عین حال متعصب بدور هواداران کمیته جمع شدند و با هتاکی و فحاشی به تهدید هواداران و حامیان کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران پرداختند

No comments:

Post a Comment