Tuesday, 1 June 2010

تجمع اعتراضی هواداران کمیتۀ بین المللی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در استکهلم

روز شنبه ۸ خردادماه ۱۳۸۹ خورشیدی تجمعی اعتراضی از سوی کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران در میدان آزادی شهر استکهلم – پایتخت سوئد – در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران ، محکوم کردن اعدام زندانیان سیاسی و رفع ممنوعیت پوشش و حجاب اجباری – جریمه ای برای زنان ایرانی ، و درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی و از میان برداشتن فشار بر جنبش دانشجویی و در اعتراض به اعمال محدودیتها بر اقلیتهای قومی – مذهبی خصوصاً پیروان طرایق درویشی در ایران و رفع ممنوعیت برگزاری مراسم عبادی مجالس درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی که اخیراً در شهر قائمشهر همچون سایر شهرها با اعمال تهدید وفشار مأموران و نیروهای امنیتی - اطلاعاتی - انتظامی و بسیجی همراه بوده است ؛ صورت گرفت

در این تجمع اعتراضی که از سوی هواداران کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران و سازمان عفو بین الملل برگزار شده بود، شهروندان سوئدی ضمن ابراز همدردی با مردم ایران پلاکاردهایی با مضمون "آزادی برای ایران" را در دست گرفته و کمیته عکسهایی را جهت ارائه به مجامع حقوق بشری و خصوصاً برای سازمان عفو بین المللی تهیه و تدارک دیدند؛ همچنین شهروندان شرکت کننده در این تجمع اعتراضی با امضا پتیشن به همدردی و همراهی مردم ایران پرداختندNo comments:

Post a Comment