Thursday, 23 December 2010

فرانه منصوری، دانشجوی بهایی دانشگاه سهند تبریز اخراج شد

فرانه منصوری، دانشجوی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه سهند تبریز پس از 3 ترم تحصیل در تاریخ 22 آذر 1389 به علت نامشخص و به شکل شفاهی از دانشگاه سهند تبریز اخراج گردید

براساس این گزارش، برای این دانشجوی اخراجی و یکی دیگر از دانشجویان بهایی در حال تحصیل در دانشگاه سهند تبریز از ترم 2 به بعد کارت دانشجویی صادر نمی گردد، و در ادامه پیگیری های این دانشجویان مسئولین دانشگاه ابراز می دارند «کارت دانشجویی این دو نفر فعلا صادر نشده است.»

در پایان ترم 2 رئیس دانشگاه سهند تبریز به فرانه منصوری اعلام می دارد :« کاری از دست من بر نمی آید، من هیچ اطلاعی ندارم که آیا نهایتا شما را اخراج می کنند یا خیر، ممکن است یک روز با من تماس بگیرند و بگویند فلان دانشجو از حق تحصیل محروم است، من هم به آن دانشجو ابلاغ میکنم. من فقط پیام آنها را به شما می رسانم و کار بیشتری از من بر نمی آید.»

در ترم 3 این دانشجوی سهند تبریز در کلاس ها شرکت کرده و از طریق اینترنت به تحصیل خود ادامه می داده است تا زمانی که سایت برای وی کاملا مسدود گردیده، خانم منصوری در تماسی که با مسئولین دانشگاه می گیرند، به ایشان اعلام می شود «رئیس مرکز تغییر نموده است و از امروز شخصی به نام « آقای عباسی» ریاست مرکز را به عهده خواهد داشت.»

در ادامه پیگیری های این دانشجوی محروم از تحصیل، خانمی که مسئول پاسخگویی به وضعیت ایشان بوده اند با وی برخورد مناسبی نداشته و اعلام داشته است « شهریه نداده ای و سایت را برایت بسته ایم، پرداخت کن تا باز شود، این قضیه به من مربوط نیست گلویم درد می کند لطفا گوشی را قطع کن»

در ادامه پیگیری ها، در روز 22 آذر ماه 1389 ریاست دانشگاه سهند تبریز به خانم منصوری اعلام می دارند« متاسفم، شما به کارهای دیگر بپرداز، دیگر در امتحانات شرکت نکن و پیگیری نیز نکنید، منتظر بمانید خودشان در دراز مدت خبرش را به شما می دهند، بروید به دنبال کارهای دیگر و یا پذیرش در موسسات دیگر بپردازید»

از دانشجویان بهایی که در سال های اخیر از دانشگاه سهند تبریز اخراج گردیده اند می توان به «سما نورانی، سینا دانا، فراز وزیرزاده» اشاره کرد.

منبع : جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی

No comments:

Post a Comment