Wednesday, 22 December 2010

اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر به طرح حذف یارانه ها

در اولین حرکت اعتراضی دانشگاهها به نحوۀ اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت ها در کشور، روز سه شنبه ٣٠ آذر ماه ٨٩، جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تهران، دست به حرکتی اعتراضی زده و با کوبیدن قاشق های خود در سلف سرویس دانشگاه، دست به تحصن اعتراضی زدند

به گزارش منابع خبری جرس، این تجمع که در همان بدوِ شکل گیری، توسط ماموران حراست و نیروهای لباس شخصی مستقر در دانشگاه امکان انسجام نیافت، ابتدا با پخش تراکت ها و اعلامیه هایی تحت عنوان "دانشجو میمیرد؛ ذلت نمی پذیرد" آغاز شد.

این گزارش افزود ماموران بلافاصله بعد از پخش تراکت های اعتراضیِ دانشجویان که در اعتراض به طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها در حال توزیع بود، مانع هرگونه اعتراضی در این زمینه شدند.
متن تراکت های توزیع شده در اولین حرکت اعتراضی دانشجویان به حذف یارانه ها و آزاد سازی و جهش قیمتها، به شرح زیر بوده است:

صدمات طرح ضد طبقاتی حذف یارانه ها، نه فقط طبقه فرودست بلکه کل جامعه را در بر می گیرد، موجب فلج شدن تولید و صنعت داخلی می شود و جامعه را به سمت مصرف تولیدات وارداتی و غیر بومی وا می دارد. طبیعی است که دولت غیر مردمی احمدی نژاد بدون در نظر گرفتن آسیب هایی که به زندگی مردم وارد می شود بر اجرای این طرح اصرار می ورزد زیرا با اجرای آن در مقابل وجهی که به عنوان هدفمندی یارانه ها به مردم پرداخت می شود، چندین برابر آن با حذف یارانه ها از تولیدات داخلی، مصرف بنزین و ... به دولت باز می گردد.

پیرو اجرای این طرح، بیانات پوپولیستی احمدی نژاد(نماینده دولت کودتا ) در صداوسیما و ایجاد فضای رعب و وحشت با یورش نیروهای امنیتی به خیابان های تهران، ما دانشجویان آگاه دانشگاه خواجه نصیر به عنوان بخشی از مردم و در عین حال نماینده آنها اعتراض خود را فریاد میزنیم تا بار دیگر به حاکمیت بفهمانیم : "دانشگاه زنده است." و در مقابل این چنین سیاست های ضد مردمی می ایستد. دانشجو میمیرد ذلت نمی پذیرد

گفتنی است این حرکت پس از احضار گسترده دانشجویان به حراست دانشگاه به دلیل اعتراضات اخیر صورت می گیرد .

لازم به ذکر است محمود احمدی نژاد شامگاه شنبه ٢٧ آذرماه ٨٩، با اعلام اینکه "اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از یکشنبه ٢٨ آذرماه آغاز می شود"؛ مانند گذشته، منکرِ افزایش قیمت ها در جریان اجرای این طرح شده بود.
این درحالیست که هنوز چند ساعت از کلید خوردنِ فاز اجراییِ طرح مذکور نگذشته بود، که قیمت سخت و حامل های انرژی سریعا افزایش یافت و بعد از یک روز، آرد و نان و آب دچار افزایش قیمت از سوی دولت گردید
منبع: جرس

No comments:

Post a Comment