Wednesday, 6 May 2009

يازده تن ازدراویش و پنج تن ازدانشجویان دانشگاه امیرکبیر از زندان اوين آزاد شدنددر ساعت یازده شب پانزدهم اردیبهشت ماه هشتاد و هشت، يازده نفر از زندانیان زندان مخوف اوين که به اتهام درويشی در حبس غير قانونی بسر میبردند از زندان خلاص شدنداسامی دراویش آزاد شده به این قرار است : (محمد علی تابان ، فیروز بیدآباد ، غلامعلی باغستانی ،محمد همراهی ، رضا شالی ، ناصر پاپی ، پیمان امرایی ، ابوالفضل صالحی ، حمید رحمانی ، حشمت الله وفایی ،عبدالمناف غلامی ). اين درحالي است که هنوز چهارتن از پانزده درويش بازداشتی( آقایان مسلم صنعت پرست ، یدالله شمسی خانی ، میکائیل قربانی و اسماعیل صنعت پرست) در زندان اوین هستند


لازم به یاد آوری است که روز قبل از آن نیز مقامات اوین اعلام کردند که پنج تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از زندان اوین آزاد شده اند


اسماعیل سلمانپور ، نریمان مصطفوی ، یاسر ترکمن، کوروش دانشیار و حسین ترکاشوندکمیته دفاع از آزادی دراويش و دانشجويان ضمن محکوم کردن مجدد هرگونه بازداشت و محدود کردن آزاديهای فردی و اجتماعی مصرحه در اعلاميه جهانی حقوق بشر؛ و ضمن محکوم کردن هرگونه تحدید و تهدید آزاديهای فطری و غیر قابل سلب مصرحه در قرآن مجید؛ و ضمن محکوم کردن هرگونه تفتیش عقاید و بازجویی از اعتقادات هموطنانمان، اعلام میدارد که مبارزه برای آزادی همه دانشجویان و دراویش دربند، و تلاش برای خلاصی همه خبرنگاران و ایرانیان بیگناهی که به اتهامات واهی به سیاهچالها و شکنجه خانه های قرون وسطایی فرستاده میشوند ادامه خواهد داشت


insideofiran/منبع: ایسناید اف ایران


No comments:

Post a Comment