Tuesday, 12 May 2009

اسناد، شواهد و مدارک تعرض کنندگان جهت مصادرۀ و تصرف موقوفات سلسله نعمت اللهی گنابادی

منزل قطب اسبق سلسله نعمت اللهیه گنابادی در شهرستان بیدخت گناباد در ضلع شمال غربی مزار سلطانی مصادره شد و توسط سپاه پاسداران در تصرف وزارت اموزش و پرورش استان خراسان قرار گرفت. ستاد اجرایی فرمان امام خمینی در سه مورد دیگر نیز در بیدخت و گناباد در استان خراسان شمالی اقدام به مصادره زمینهای موقوفهء سلسله نعمت اللهی گنابادی نموده است و در هرمورد نیز اقدام به تغییر اسناد موقوفه به اسناد مجعول دیگر کرده است. برای اعتراض به این امر و درخواست متوقف کردن مصادره و تصرف موقوفات سلسله نعمت اللهی گنابادی، پیروان این سلسله روز چهارشنبه ساعت یازده صبح در برابر فرمانداری شهرستان گناباد تجمع کرده و خواستار ملاقات و گفتگو با فرماندار هستند

کمیته حمایت از حقوق دراویش و دانشجویان در خارج از کشور

اسناد و مدارک

الف - گردش کار

به موجب دستور حجت الاسلام علی موحدی راد دادستان شهرستان گناباد به ریاست ثبت اسناد و املاک این شهرستان ، بخشی از املاک و موقوفات سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی در شهرستان بیدخت به اتهام ارتباط و حمایت بزرگان این سلسله از نظام شاهنشاهی ، مصادره شده است در سال 1370 طی ابلاغ ویژه محمد یزدی ریاست وقت قوه قضائیه به حجت الاسلام علی زاده ریاست کل ، وقت دادگستری استان کرمان و معاون فعلی مالی و اداری قوه قضائیه رسیدگی به وضعیت املاک و موقوفات سلسله گنابادی در شهرستان بیدخت در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن حکم آقای علیزاده مبنی بر مصادره چهار پلاک ثبتی از موقوفات بیدخت به اتهام ارتباط با نظام شاهنشاهی شد و اعتراض وکلای دادگستری نیز بی نتیجه ماند و شعبه 29 دیوان عالی کشور حکم علیزاده را تایید کرد و اکنون دادستان گناباد پس از گذشت قریب به 18 سال اقدام به اجرای این حکم نموده است
براساس اسناد و مدارک موقوفه و گواهی های ثبتی موجود
منزل مشهور به 4 اطاقه متعلق به حضرت آقای رضا علیشاه به پلاک ثبتی 2358 فرعی از 6 اصلی مصادره و سند مالکیت به نام ستاد اجرایی فرمان خمینی صادر و تسلیم شده است و هم اکنون در تصرف کودکستانی در بیدخت می باشد. این در حالیست که این منزل جزء مستثنیات حکم علیزاده بوده و دادستان حق مصادره آنرا ندارد
- پلاک ثبتی 14 فرعی از 6 اصلی به نام حضرت آقای صالحعلیشاه ( قدس سره العزیز ) در تاریخ 21/11/1321 سند مالکیت صادر و تسلیم شده است . مجدداً در تاریخ 20/12/87 سند مالکیت به نام ستاد اجرایی صادر و تسلیم شده است و پلاک ثبتی 1891 فرعی از 6 اصلی از سوی حضرت آقای صالحعلیشاه (قدس سره العزیز) به عنوان تولیت درتاریخ 21/12/1319 تقاضای ثبت شده و تا مرحله تحدید حدود و نشر آگهی در روزنامه نیز ادامه داشته است لذا جریان ثبتی براساس قانون ثبت خاتمه یافته تلقی می گردد . در تاریخ 19/2/88 سند مالکیت به نام ستاد اجرایی صادر و تسلیم شده است و هم اکنون این دو پلاک ثبتی در تصرف خوابگاه دانش آموزی دبیرستان شهید رجائی بیدخت می باشد
پلاک ثبتی 15 فرعی از 6 اصلی -محل فعلی مزار سلطانی بیدخت- در سال 1319 از سوی حضرت آقای صالحعلیشاه به عنوان تولیت تقاضای ثبت شده و عملیات ثبتی تا خاتمه تحدید حدود قانونی انجام شده و مورد اعتراض هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیز قرار نگرفته است. محل فعلی استقرار سپاه پاسداران دراین قسمت از پلاک 15 است و به منزل قطب شهرت دارد و اداره ثبت گناباد در حال صدور سند مالکیت به نام ستاد اجرایی است

ب - موضوع برق مزار

در تاریخ 19/5/74 به موجب نامه سرپرست اداره اوقاف به برق منطقه گناباد اعلام می شود که مزار سلطانی بیدخت حسب سوابق موجود جزء اماکن مقدسه دراویش بیدخت می باشد. اما متاسفانه اداره برق در سال 88 به یکباره تعرفه برق مزار را از کاربری عمومی به کاربری سایر مصارف تغییر داده است. براساس موازین حاکم بر تعرفه های برق، کاربری عمومی شامل حسینیه، امور فرهنگی، کتابخانه، حوزه، بقاع متبرکه، آرامگاهها ، گورستانها ، گلزار شهداء و … می باشد. مزار سلطانی بیدخت هم کتابخانه دارد، هم حسینیه، هم آرامگاه و هم گلزار شهداء و هم موزه و از طرفی حق مکتسب در این خصوص دارد. لذا مشمول کاربری عمومی است

ج - موضوع دفن اموات

چندی قبل شبکه بهداشت منطقه گناباد طی بخشنامه ای دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت را ممنوع اعلام و دادستان گناباد نیز به استناد آن متصدی مزار را تحت پیگرد قضایی قرار داده و به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات در محل ممنوعه !!! به چهار ماه حبس تعلیقی محکوم نموده است.جالب است که دفن اموات در دانشگاه جایز و در مزارسلطانی ممنوع است

د - موضوع گاز مزار

شرکت ملی گاز منطقه به دستور شفاهی اداره اطلاعات و دادستان گناباد از وصل انشعاب گاز مزار سلطانی و منزل سابق حضرت آقای صالح علیشاه خودداری می نماید و مذاکرات با مسئولین نیز تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است
منبع : اینساید آف ایران

No comments:

Post a Comment