Saturday, 14 March 2009

یک گام بزرگ در کشف حقیقت

تخریب حسینیۀ درویشان گنابادی در اصفهان ، (تاریخ تخریب : سه شنبه 30 بهمن ماه 1387 ، رأس ساعت 12:00 شب ) شبانه و بدون هیچگونه اخطار قبلی صورت گرفت و متعاقباً تجمع درویشان در محل مخروبۀ حسینیه برای نماز و عبادت با سرکوب وحشیانۀ نیروهای واحد ویژۀ ضدشورش همراه شد
شدت این برخوردها با جماعتی مسالمت جو تعجب جهانیان را برانگیخت، خاصّه آنکه در هیچیک از این موارد حرکت تند و خشونت آمیزی از طرف درویشان مشاهده نشده بود. سرکوبی درویشان برای چندمین بار در تعارض آشکار با دستخط فرمان حکومتی صادره از طرف آیت الله سیدعلی خامنه ای دربارۀ حفظ حقوق عموم فرقه های اسلامی در ایران قرار داشت.چند روز بعد شهرداری اصفهان اعلامیه ای صادر کرد و تخریب حسینیۀ درویشان گنابادی را قابل انطباق با مادۀ 100 کمیسیون شهرداری دانست!امری که به تحقیق در تعارض با تمامی افراد مربوط به این حسینیه بود زیرا در موارد بسیار سازمان میراث فرهنگی حسینیۀ مزبور را در قبرستان تخته فولاد و در جوار قبر درویش ناصرعلی ساختمانی حفاظت شده در محلی تاریخی خارج از شمول دخالتهای شهرداریهای اصفهان دانسته بود، به این ترتیب قضیۀ تخریب و سرکوب درویشها مبدل به معمای معضلی گشت

تا جایی که امروز شاهد گشوده شدن راز این معمای معضل هستیم، بدین ترتیب که از یکطرف عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ، جواد آرین منش ، نمایندۀ مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی
http://www.insideofiran.com/fs/?p=4966
دفاع از بهائيت، وهابيت و صوفيه در نظام جمهوري اسلامي ايران موضوعيت ندارد

و از طرف دیگر کاظم جلالی ، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
http://www.insideofiran.com/fs/?p=4964
تبليغ بهائيت، وهابيت و صوفيه رويكرد جديد دشمن در رويارويي با نظام اسلامي است

هر دو در طی دو اظهار نظر مجزا به خبرگزاری رسمی رسا (رسا،سرویس سیاسی) ، اعلام داشتند که سرکوبی صوفیه و تخریب اماکن متعلق به آنان امری کاملاً قانونی است به دلیل آنکه نظام جمهوری اسلامی هیچ حقی برای صوفیه حتی در حد یک اقلیت دینی یا یکی از فرقه های اسلامی قائل نیست
اقلیت های دارای نماینده در مجلس ، شامل زرتشتی ها ، آشوریها و مسیحی ها و کلیمی ها هستند ، اما مسلمانان پیرو مکتب درویشی حتی از حق خواندن نماز و داشتن نمازخانه و برپا کردن شرایع اسلامی محرومند. این دو نمایندۀ مجلس در اظهارات خود “صوفیان” و “بهائیان” و “وهابیان” را یک کاسه کرده اند ضمن آنکه قبلاً دادستان کل انقلاب عموم بهائیان را جاسوس و سایر مقامات حکومتی عموم وهابیان را تروریست خوانده بودند. همچنین امام جمعۀ رشت از صوفیه به عنوان فرقۀ ضاله و منحرفه و هم کاسه با شیطان پرستان یاد نموده است.حاصل این برون فکنی ها حداقل آن است که مردم دنیا می فهمند که درویشان مظلوم هیچگونه اختلالی در نظم عمومی نمی کنند، ادعایی ندارند و نمازخانه هایشان هم مشکلی با شهرداری های شهرهای مختلف ندارد. امروزه مشخص شده که سرکوب سیستماتیک درویشان در ایران مبتنی بر یک ارادۀ سیاسی است که هدفشان برچیدن سلسله های درویشی در داخل ایران و محو تصوف از ایران است ، امری که سالها پیش از این در کتاب”حسن بصری چهرۀ جنجالی تصوف” به قلم یکی از ایدئولوگ های نظام جمهوری اسلامی بنام “مهدی عمادی” عنوان شده بود

براین اساس صوفیه و درویشان ایران خاصّه درویشان نعمت اللهی گنابادی برای دفاع از حقوق اساسی خود من جمله حق قانونی و شرعی عبادت به عنوان شهروندان مسلمان ایرانی پیرو مکتب تشیع توجه کلیۀ مجامع مدافع حقوق بشر و بخصوص کمیساریای عالی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد و مسئول محترم آن سرکار خانم اسما جهانگیر را به این فاجعه ضدانسانی که دامنگیر بیش از ۲۰۰۰۰۰۰ (دو میلیون) درویش ایرانی مقیم ایران شده جلب می کنیم و از آنان می خواهیم ، که با تمام توان و امکانات مانع این پاکسازی عقیدتی علیه هموطنان صوفی ما گردند
کمیتۀ دفاع از حقوق قانونی درویشان و دانشجویان

No comments:

Post a Comment