Monday, 9 March 2009

برگزاری موفقیت آمیز نمایشگاه عکس و اسلاید در شهرهای مختلف اروپا

کمیته دفاع از حقوق قانونی دراویش و دانشجویان با صدور بیانیه ای خبر از برگزاری موفقیت آمیز یک سلسلسه از نمایشگاه های عکس و اسلاید در شهرهای مختلف اروپا داد

این نمایشگاه ها که بطور همزمان در شهرهای بروکسل و کلن و لیون و استراسبورگ برگزار شد مورد بازدید بسیاری از مردم باوجدان و علاقمند مقیم اروپا قرار گرفت. بازدید گنندگان ضمن استقبال وسیع و گسترده از این نمایشگاه خواستار ادامه این قبیل برنامه های افشاگرانه برای درهم شکستن توطئه سکوت رسانه ای در قبال ستمی شدند، که عموم آحاد مردم ایران بویژه صنف دانشجو و قشر درویش قربانی آن هستند

دراین نمایشگاه، اسلایدها و عکسها و فیلمهایی از چگونگی تخریب حسینیه های دراویش در شهرهای مختلف ایران مانند قم و اصفهان و بروجرد به نمایش درآمد و مدارک و اسناد مربوط به دستگیری وشکنجه دانشجویان و دراویش و گروههای پیشتاز و پیشاهنگ ایرانی به نظر علاقمندان رسید

دراین نمایشگاه همچنین اسلایدهایی مربوط به تخریب مسجد و مدرسه هموطنان اهل تسنن درزابل و دیگر شهرهای ایران – همراه با گفتگویی که با پیروان مختلف اهل سنت انجام گرفته بود- به نمایش درآمد
علاوه براین صحنه های مختلفی از تظاهرات عظیم دانشجویی در شهرهای مختلف ایران بخصوص تهران و شیراز و همدان و اصفهان و … به تظر علاقمندان و آزادیخواهان رسانده شد

به علت استقبال زائدالوصف مردم اروپا قرار است که نظیر این نمایشگاه ها بطور زنجیره ای در سایر شهرهای اروپا منجمله استکهلم و کپنهاگ و مالمو و آمستردام و روتردام و لندن و برخی شهر های دیگر اروپا برگزار گردد

No comments:

Post a Comment