Wednesday, 4 March 2009

بیانیه کمیته دفاع از دراویش و دانشجویان ایرانی به دبیر کل کنفرانس اسلامی

حضور محترم دکتر اکمل الدین احسان اوعلو دبیرکل کنفرانس اسلامی

سلام علیکم

همانگونه که اطلاع دارید دراویش در ایران بطور منظم زیر سرکوب مداوم قرار دارند و تاکنون هیچگونه پشتیبانی قضایی و قانونی و حقوقی در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به آنان صورت نگرفته و سرکوبی انها و تخریب نمازخانه های دراویش مسلمان درایران میرود تا تبدیل به یک رویه عادی گردد و شکایت علیه این رویه در برابر محاکم صالحه در داخل ایران، تبدیل به اقدامی برضد امنیت ملی تأویل شود. این بدعتی خطرناک و بی‌سابقه است و پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت

سرکوب دراویش در ایران چند سال اخیر شدت یافته و مشتمل بر موارد متعدد است که در برگه های ضمیمه نمونه هایی از آن حضور سرکار عالی ارسال میگردد. این سرکوبی ها شامل تخریب نمازخانه های آنان (در شهرهای مختلف ایران نظیر قم، بروجرد، اصفهان … ) و دستگیری و بازداشت و زندانی کردن پیروان آنها ( در قم، بروجرد، کیش، شهرکرد، تهران، اصفهان، …) و سلب حقوق مدنی از آنان و اخراج انان از دوایر و ادارات دولتی و ایجاد مضیقه های بیشمار برای ایرانیان در داخل کشور به محض احراز تعلق آنان به مکتب درویشی، و الغاء پروانه های وکالت وکلایی که از حقوق موکلین درویش خود بطور قانونی در محاکم ایران قصد اقامه دعوا دارند ( مصطفی دانشجو، امید بهروزی)؛ و اخراج پیروان مکتب درویشی از دانشگاه ها و حوزه های تحصیلی ( محمداسماعیل صلاحی …) ، شکستن حریم حرمتها، بی احترامی به بزرگان دراویش و حصر خانگی آنان و ممانعت از سفر یا اقامت انان در شهرهای زادگاه خویش، و ورود به عنف به منازل آنها و دست اندازی و تصرف در موقوفات انها و مهروموم کردن و پلمب کردن مراکز آنان در شمال و جنوب و شرق و غرب ایران است
از آنجا که جمهوری اسلامی از امضاء کنندگان کنوانسیونهای بین المللی در باب حفظ حرمت حقوق اقلیتهای دینی و قومی میباشد، نحوه تعامل سرکوبگرانه دستگاه های حکومتی از یک طرف و خاموشی قوه قضائیه و دستگاه عدلیه از طرف دیگر و همچنین سکوت تحمیلی بر مراجع مستقل تقلید در تقبیح این قضیه، از موارد بارز نقض این کنوانسیونهاست. جای تعجب است که کسانی که خود ناقضین این قوانین در خصوص اقلیتهای مذهبی و قومی در داخل ! ایران هستند، از نقض احتمالی حقوق اقلیتهای مسلمان و شیعه در خارج از مرزهای ایران !! سروصدا به راه میندازند و به مجامع مختلف نامه نگاری میکنند

آنچه دولتمداران ایران نسبت به هموطنان شیعه خود در شهرهای مختلف ایران – به جرم پیروی از مکتب درویشی - بطور روزمره و مداوم و برنامه ریزی شده انجام میدهند ، نه با قوانین اسلامی سازگار است نه با موازین بین‌المللی
جمعی به نام هیأت آمرین به معروف، با در دست داشتن فتوای مفتیان و مراجع تقلید دست به سرکوبهای گسترده دراویش زده اند. حمله و اهانت به نمازگزاران در ماه محرم در شهر مقدس قم و تخریب نمازخانه انها و بازداشت و زندانی کردن بیش از هزارودویست و پنجاه نمازگزار و تبعید امام جماعت (مهندس امیرعلی لباف)و تعزیر و حبس او برای مدت پنجسال، نقض فاحش مفاد قرآن مجید است که فرموده “ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر و لذکر الله هو اکبر” و پیداست که وقتی با جبر وزور نماز خواندن، منع و نمازخانه، هدم و نمازگزاران، حبس و پیش نمازان، شتم شوند
راه بر اشاعه فحشاء و ستم باز میگردد. اگرچه بسیاری از مسلمانان پیرو مکتب درویشی از آقایان مراجع و مفتیانی که در مخالفت با تصوف و درویشی فتوا داده و با فتوای خویش مقلدانشان را در دستجات سازمان یافته به جان دراویش انداخته اند، دعوت به مناظره و میزگرد و گفتگوی مسالمت آمیز کرده اند، اما آن مراجع و مفتیان افراطی، به درخواستهای آنان وقعی ننهاده و آن را پشت گوش انداخته اند. این درحالی است که مقررات بین‌المللی به حکومت‌ها دستور می‌دهد که از جان و مال و عرض شهروندان خود، در برابر سرکوبهای افراطیون به هرصورت، حمایت کنند

به یقین سازمان کنفرانس اسلامی با توجه به شرح وظایف خود در برابر این اقدامات تفرقه‌افکنانه ساکت نخواهد ماند و از اقدامات تحریک‌آمیز بر ضد وحدت اسلامی جلوگیری خواهد کرد

ما از سازمان کنفرانس اسلامی و شخص شما انتظار داریم چنانچه دولتمردان ایرانی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند جلوی رفتار افراطیونی را که گروهی اندک و بر ضد همه مسلمین جهان هستند بگیرند، به فکر چاره و راه حلی باشید و هیئتی از سوی سازمان تعیین شود که در مجامع بین المللی بطور پیگیرانه در دفاع از حقوق مسلمانان و شیعیان پیرو مکتب درویشی در ایران اقامه دعوا نمایند و مسئولان این وضعیت وخیم را در برابر محاکم صالحه بین المللی مورد پیگرد قانونی قرار دهند و نتایج آن را وسیعاً به اطلاع افکار عمومی مردم جهان بالاخص مسلمانان عالم بنمایند
با احترام
کمیته دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران
نیمه اسفندماه هشتادوهفت خورشیدی

No comments:

Post a Comment