Friday, 6 March 2009

بیانیه کمیته دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران

برای درویشها ها چه خوابی دیده اند؟

بنا به اطلاعات دریافتی، پس از دستگیری بیش از هشتصد و پنجاه نفر از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و مردم علاقمند به درویشی در روز شنبه سوم اسفند ماه 1387 ، دستگاه های قضایی-اطلاعاتی اقدام به آزادی تدریجی عده ای از آنها نموده، و در مواردی اقدام به اخذ گواهینامه، فیش حقوقی، کارت شناسایی، تعهد، قرار التزام به حضور در وقت احضار با “قول شرف”، وثیقه های سنگین تا مرز صدمیلیون تومان کرد
با این همه امروز شانزده اسفند حدود سی نفر از دراویش همچنان در زندان بسر میبرند. همین گزارشها حاکی از آن است که دراویش زندانی در اختیار وزارت اطلاعات و در زندان اوین و در بخش انفرادی بند 240 نگهداری و تحت بازجویی های منظم و شکنجه های طاقت فرسا قرار دارند. شدت این شکنجه های غیر انسانی تا حدی است که یکی از درویشها به اسم علی اکبر بنکدار به ناراحتی بسیار شدید قلبی دچار آمده و از بیمارستان در زیر مراقبت دژخیمان سرکوبگر روانه بیمارستان شده است. سایرین در سلولهای انفرادی بند دویست و چهل زندان مخوف اوین بسر میبرند و در شرایط بسیار ناهنجار و غیر انسانی همچنان محروم از ملاقات با خانواده های خود هستند. وکلای درویشها نیز تاکنون نتوانسته اند با آنها ملاقاتی داشته یا ارتباطی برقرار نمایند. این امر در شرایطی است که دراویش زندانی مرتکب هیچگونه جرم یا جنحه یا خلافی نشده اند و به هیچیک از آنها نیز اتهامی تفهیم نشده است
هنوز دسترسی به اسامی کلیه زندانیان درویش مقدور نشده، اما کسانی که از زندان آزاد شده اند نام تعدادی از یاران دربند خود را به شرح زیر در اختیار قرار داده اند

ا- علی اکبر بنکدار 2 – حسن کاشانی 3 – پرویز شمس 4 – فیروز بیدآباد 5 - بهروز بید آباد 6 – امین کرمپور 7 – محمد صادق مرادی سروستانی 8 – مهدی دژم 9 – سیف آبادی 10 – محمد علی تابان
11 – اسماعیل صنعت پرست 12 – مهرداد صنعت پرست 13- میکائیل قربانی 14 – احمد جمالی 15 – حشمت الله وفایی شعار 16 – محمد همراهی 17 -ابو الفضل صالحی 18 - مهرداد کرمی 19 - حمید نظری

هدف از بازجویی و شکنجه دراویش در اوین
نخستین هدف از بازداشت و بازجویی این دراویش زندانی در سیاهچالهای انفرادی اوین، تخلیه اطلاعاتی آنان است
هدف دوم استفاده از کارکرد پروسهء موسوم به ” توّاب سازی” است که از طریق آن بازجویان سیاهدل دستگاه های اطلاعاتی قصد دارند تا با سرهم بندی کردن اعترافات واهی و بی اساس به نام ِ درویشهای زندانی، دست به پرونده سازیهای سنگین برعلیه کل سلسله گنابادی بزنند و یک گام اساسی بسوی پیاده کردن نیات شیطانی و طرح های از قبل چیده شده سیاه خود برای امحای درویشی از ایران بردارند

هدف سوم اینها زمینه چینی های دقیق برای متلاشی کردن مجموعه ء انجمنهای غیرانتفاعی وابسته به سلسله نعمت اللهی گنابادی است. بازداشت و شکنجه های طولانی مدت علی اکبر بنکدار علیرغم بیماری قلبی حاکی از آن است که دژخیمان دستگاه حاکمه در تلاشند تا کل سیستم بنیاد مددکاری رضا و سازمانهای وابسته به آن را شناسایی و نحوه گردش امدادهای مردمی را در آن به دست آورند

هدف چهارم تلاش برای کشف سرنخ فعالیتهای اینترنتی دراویش میباشد. دستگاه های اطلاعاتی-پلیسی تاکنون علیرغم همه فیلترها و هک کردن ها موفق به مسدود کردن فعالیتهای بسیار گسترده خبری درویشان نشده است. درویشان علاقمند و دوستداران مکتب درویشی از طریق ایجاد وبسایتها و وبلاگهای زنجیره ای مستقل خبری - تحلیلی موفق شده اند تا سکوت و بایکوت خبری را در فضای پراختناق داخل کشور بشکنند و اخبار مربوط به دراویش را به گوش مردم جهان در اقصا نقاط عالم برسانند. وزارت اطلاعات برای جبران ناکامی و ناتوانیهای خود در این مبارزه اینترنتی سعی میکند با ادامه بازداشت و شکنجه برخی از افراد که گمان میکند به نحوی با این فعالیتهای اینترنتی مربوطند، سرنخهایی برای نفوذ و فلج کردن این پایگاه های اینترنتی بدست آورد. غافل از آن که این ترفندها راه بجایی نخواهد برد زیرا فعالیتهای درویشها بر اساس تعهد معنوی یکایک انان به گسترش روحانیت و اسلام حقیقی در ایران است و متکی به افراد خاصی نیست. اگر دهها نفر دیگر هم بازداشت شوند، صدها و هزارهانفر دیگر این پرچم را در دست گرفته و به گام زدن در راه خدا ادامه خواهند داد

کمیته دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان توجه سازمانهای مدافع حقوق بشر را به شرایط وخیم دراویش زندانی جلب کرده و از مجامع بین المللی میخواهد تا با دست زدن به اقدامات قاطع، دراویش مظلوم را که بدون هیچ اتهام یا جرمی به حبس کشیده شده اند، از بندهای مخوف و شکنجه گاه های وحشتناک زندان اوین آزاد نمایند

کمیته دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران
شانزده اسفندماه هشتاد و چهار

No comments:

Post a Comment